❤ Gabor Maté i KBH d. 24. september 2024 (19 til 22): The Myth of Normal (Trauma, Illness & Healing in a Toxic Culture) ❤

Vejrtrækning – pust nyt liv og livskraft ind i din krop

Skrevet 04-12-2012 af Alun Biggart - Print - Send til en ven -

Vejrtrækning – pust nyt liv og livskraft ind i din krop

Der er et ordsprog, der lyder: “Åndedræt er liv”, og det kan ikke siges bedre. Du trækker vejret for at leve, og din livskvalitet bliver påvirket af, hvordan du trækker vejret. Vidste du, at ordet “spirit” (liv) stammer fra ordet ”spirare”, der betyder at trække vejret.?


At trække vejret rigtigt burde være en enkel og naturlig handling, men det er det overraskende nok ikke.

De fleste af os trækker ikke vejret ordentligt; og sagen er den, at vi har gjort det forkert i så lang tid, at vi ikke længere har nogen erindring om, hvordan man trækker vejret rigtigt.

Vi har narret os selv til at tro, at vi trækker vejret, selvom vi faktisk holder alt tilbage – vi suger luft ind, men vi trækker vejret i brystet i stedet for dybt ned til maven. Dette gælder især mange kvinder, der ”suger maven ind” i et forsøg på at se tyndere ud.

Resultatet er alvorlige indvirkninger på vores evne til at trække vejret og bruge åndedrættet naturligt.

Overfladisk og forkert vejrtrækning frarøver din krop for ilt og energi, hvilket resulterer i, at din legemlige organisme fungerer dårligt: fordøjelsen, åndedrættet, kirtlerne, kredsløbet og nervesystemerne.

Men ved at trække vejret rigtigt vil du forhøje din livskvalitet, forbedre din fysiske og mentale tilstand, øge din koncentrationsevne, og det vil samtidig hjælpe dig med at blive bedre til at slappe af og mindske dit stressniveau.

Med denne artikel vil jeg vise dig, hvordan du trækker vejret ordentligt. I begyndelsen kan det føles mærkeligt igen at skulle lære at trække vejret naturligt, men med lidt øvelse og tålmodighed vil du komme til at trække vejret som en nyfødt igen.

Kast dig bare ud i det. Det er en gratis og let måde at forbedre dit helbred og din livskraft! 

Trækker du vejret naturligt?

1. Sæt dig ned, slap af, luk dine øjne og tæl hvor mange gange du trækker vejret på et minut. Få gerne en ven eller et familiemedlem til at fortælle dig, hvornår de 60 sekunder er gået.

Hvis du trækker vejret mere end 15 gange pr. minut, så ved du, at du er stresset!

2. Læg din ene hånd på din mave og den anden på dit bryst. Tag langsomt en dyb vejrtrækning og se hvilken hånd, der løfter sig. Hvis du trækker vejret ind gennem din næse og din mave udvider sig først, så bruger du dit mellemgulv (diaphragma) rigtigt. Hvis du trækker vejret ind gennem munden og dit bryst løfter sig først, så trækker du ikke vejret rigtigt.

Når du trækker vejret via brystkassen, løfter dine skuldre sig, og dine muskler omkring nakken spænder op og kan give dig spændingshovedpine. Hurtige, overfladiske brystvejrtrækninger bevirker et tab af for meget kuldioxid (CO2), og det er tilbøjeligt til at gøre miljøet i vores celler for basisk.

Dette ændrer hastigheden på stofskiftet i hele vores krop og gør os mere modtagelige for viruser og allergier. En sænkelse af CO2 øger desuden påvirkningsgraden i vores nerveceller, hvilket kan medføre irritabilitet, søvnløshed, stress, angst, frygt og allergiske reaktioner.  

Hvorfor er vejrtrækning vigtig?

Vores vejrtrækning, eller respiration, har stor indflydelse på helbredet. Kroppen vil tilsidesætte alle andre funktioner for at få ilt nok, og uden ilt overlever vi ikke meget længere end 3-5 minutter.

Vores måde at trække vejret på er således den vigtigste fysiske faktor for et godt heldbred, og hvis vi ikke sørger for, at vores vejrtrækning fungerer ubesværet, kan vi ikke forvente det optimale heldbred, som vi har potentiale til at opnå, og som vi fortjener.

Vejrtrækningen er vital for en række fundamentale funktioner i kroppen, og gennem forskellige mekanismer har vores vejrtrækning blandt andet indflydelse på:

• Søger for ilt (oxygen) til alle kroppens celler
• Afgiftning af kroppen
• Flytter vores livsenergi (chi, prana) rundt i kroppen
• Normaliserer stressniveauerne

Hvis vejrtrækningen, af forskellige grunde, bliver påvirket, kan det have stor negativ indflydelse på vores helbred. Kroppen mister simpelthen muligheden for at fungere optimalt, og vi risikerer at opleve en lang række ubehagelige symptomer som:

• Træthed
• Astma
• Nakkesmerter
• Lændesmerter
• Dårlig fordøjelse
• Koncentrationsbesvær
• Uforklarlige smerter
• Hovedpine og migræne
• Svært ved at hele efter skader
• Uro i kroppen
• Dårlig kropsholdning
• Søvnbesvær
• Generel følelse af dårligt heldbred

Symptomerne på nedsat vejrtrækning kan være mange og uspecifikke, og årsagerne, til at vejrtrækningen bliver påvirket, kan ligeledes være mange og nogle gange komplekse. Hvis du følger retningslinerne på dette website, vil du automatisk få styr på langt de fleste årsager til, at vejtrækningen bliver påvirket negativt.

Du vil samtidig opleve, at dit helbred stille og roligt bliver forbedret, og at dine eventuelle skavanker, sygdomme og symptomer vil blive væsentligt bedre og måske endda forsvinde helt.

Du vil opleve en ny form for velvære, som du ikke har mærket længe. Du vil få overskud til at koncentrer dig om dine mål og om det, der nu engang giver dig mening med livet. 

Reducer stress og få mere energi

Vores vejrtrækning og kroppens stressniveau hænger tæt sammen, og gennem vejrtræningen kan vi aflæse, hvor stresset vores krop er. Vi trækker vejret ca. 20.000 gange i døgnet, når vi ikke er stressede, og jo mere belastet af stress kroppen er, jo hurtigere trækker vi vejret - op til ca. 28.000 gange i døgnet.

Tænk på, hvor meget energi vi kunne spare hver dag, hvis vi kunne gå fra 28.000 vejrtrækninger til 20.000! Ja, det svarer til næsten 30 % mindre energi!

I hvile, og når vi ikke er stressede, trækker vi vejret ca. 8-12 gange i minuttet. Hvis vejrtrækningen kommer op på 15 eller derover, er det et tegn på, at vi er påvirket af stress på den ene eller anden måde.

Når jeg her skriver om stress, mener jeg stress på alle niveauer. Kroppen har nemlig kun én måde at reagere på stress på. Det er den samme biokemiske proces med udskillelse af stresshormon, der bliver sat i gang, hver gang kroppen udsættes for en hvilken som helst form for stress.

Så uanset om vi spiser noget, vi ikke kan tåle, ikke har det godt med os selv, træner forkert, er pressede på jobbet, har smerter, er i et forhold, vi ikke har lyst til at være i, ikke tjener nok penge, er bange, ikke trækker vejret ordentligt eller noget helt andet, så reagerer kroppen på nøjagtig samme måde - med øgning af hastigheden af vejrtrækningen som et af resultaterne. 

Hvordan trækker du vejret rigtigt?

Træk vejret ind og ud gennem gennem næsen. Din vejrtrækning skal være dyb, langsom, rytmisk og afslappet - aldrig forceret. Husk at mærke efter, om din mave udvider sig, når du laver en indånding. På den måde sikre du dig nemlig at mellemgulvet (diaphragma) blive sænket og trække luft ned i dine lunger.

Det ses ofte, at folk ikke trækker vejret fuldt, men derimod har en overfladisk vejrtrækning, der sidder højt i brystkassen. For at give dig et indtryk af, om du trækker vejret rigtigt, kan du lægge din hånd på din mave. Du skulle gerne mærke, at den langsomt og naturligt udvider sig.

Hvis du er usikker på, hvordan du skal trække vejret rigtigt, kan du kigge på et sovende dyr som f.eks. en hund eller kat – eller endnu bedre et spædbarn. Iagttag, hvordan maven hæver og sænker sig; langsomt, naturligt og rytmisk.

Hvis din vejrtrækning ikke kommer dybt ned i maven, men sidder højt i brystkassen, opfatter kroppen vejrtrækningen som et kæmpe stressmoment og aktiverer den sympatiske del af vores nervesystem, der er vores ”løb for livet eller bliv og slås” nervesystem.

Det sympatiske nervesystem gør kroppen klar til at slås eller løbe for livet ved at producere adrenalin og stresshormon og pumpe blod ud i musklerne for på den måde at gøre dem klar til at blive brugt.

Når det sympatiske nervesystem er dominerende, ”slukker” kroppen for alle de funktioner, der ikke er akut vigtige såsom fordøjelsen, udskillelse af giftstoffer, produktion af nye celler osv. Hvis det sympatiske nervesystem er dominerende i længere tid, bliver kroppen bragt i en katabolsk (kropsnedbryende) tilstand, der står i modsætning til den anabolske (kropsopbyggende) tilsand, som kontrolleres af den parasympatiske del af vores nervesystem, der er dominerende, når vi ikke er stressede.

Det er det parasympatiske nervesystem, der styrer kroppens opbyggende og regenererende processer, og det er meningen, at det er denne del af vores nervesystem, der skal dominere det meste af tiden. Men hvis vores vejrtrækning altid sidder højt i brystkassen, hvilket bestemt ikke er unormalt, befinder kroppen sig i en konstant stresset tilstand uden mulighed for kunne genopbygge sig selv.

Ved atter at få vejrtrækningen helt ned i maven vil vi få stimuleret det parasympatiske nervesystem og derved få sat kroppen i den opbyggende (anabolske) tilstand. 

Hvad kan påvirke vejtrækningen negativt?

I dette afsnit vil jeg kort skitsere nogle af de ting, der påvirker vores vejrtrækning negativt. Det er vigtig at pointere, at afsnittet her ikke dækker alle tænkelige påvirkninger af vejrtrækningen, men kun nogen af de vigtigste.

Som tidligere nævnt er der mange forskellige ting, der kan påvirke vores vejrtrækning negativt, og stress er en af de helt store syndere. Hvis vi af den ene eller anden årsag bliver udsat for ting, der påvirker vejrtrækningen, sætter det ofte en ”ond” cirkel i gang.

Vores krop reagerer på det, vi bliver udsat for, ved øget vejrtrækningshastighed, hvilket kroppen opfatter som stress. Denne stress får så hastigheden på vores vejrtrækning til at øges yderligere.

Derfor er det vigtigt at angribe problemerne fra alle vinkler og søger for både, at nedsætte det daglige stressniveau og lære kroppen atter at trække vejret dybt og naturligt. Husk på, at når jeg nævner stress, så tænker jeg stress på alle niveauer: psykisk, fysisk, følelsesmæssigt og spirituelt - og at kroppen kun har en måde at reagere på stress på.

Følg dette link for at tage en GRATIS stresstest for at se, om du er stresset!

Smerte opfattes som stress for kroppen og påvirker vejrtrækningen, så hvis er du en af dem, der slås med kroniske smerter, er dette et område, du bør tage fat på. Test evt. om den smerter, du oplever, påvirker din vejrtrækning.

Tæl dine vejrtrækninger i et minut i en position, hvor du mærker din smerte - måske stående. Find dernæst en position, hvor du ikke mærker din smerte, ofte liggende, og tæl igen dine vejrtrækninger i et minut. Hvis der er en forskel på to eller flere vejrtrækninger, påvirker din smerte din vejrtrækning på en uheldig måde.

Hvis du spiser fødevarer, du ikke kan tåle, vil det påvirke vejrtrækningen og øge dit stressniveau i kroppen. Især mælkeprodukter og kornprodukter, der indeholder gluten, har vist sig at påvirke vejrtrækningen, hvis vi enten er intolerante eller måske ligefrem allergiske over for disse grupper af fødevarer.

Et tegn på at du eventuelt spiser noget, du ikke kan tåle, er øget produktion af ørevoks.

Astma er ligeledes et symptom, vi oplever, når der er et eller andet, der generer vores luftveje. Tænk, hvis vi kunne bedre disse symptomer udelukkende ved at undgå at spise det, vi ikke kan tåle? Den løsning er både gratis og helt uden bivirkninger!

Sukker har en kæmpe negativ indvirkning på kroppen - også i forhold til vores vejrtrækning. Sukker skaber et surt miljø i vores celler og forskyder derved kroppens biokemiske processer. Vi kan kompensere og neutralisere det ”sure” miljø ved at tilføre ilt til cellerne, og når kroppen har brug for mere ilt, bliver hastigheden af vejrtrækningen øget og derved også kroppens samlede stressniveau.

Søvn eller rettere mangel på søvn påvirker kroppen på rigtig mange uheldige måder, men det vil jeg komme nærmere ind på her:

Kroppens måde at forsøge at kompensere for den manglende søvn, er øget vejrtrækningshastighed. Og endnu engang har vi fået sat en uheldig ond cirkel i gang.

Fælles for alle de ovennævnte områder, der kan påvirke vores vejrtrækning, er, at vi kan gøre noget ved det. Ved at følge denne webs enkle råd, vil du opbygge dit heldbred fra bunden. Du vil styrke alle kroppens fundamentale funktioner og bygge din krop stærk.

Du vil opleve mere energi, samt at alle de småskavanker, du døjer med nu, vil fortage sig. Der er ikke plads til sygdom og smerte i en sund krop! 

Den gode vejrtrækning: Lær at trække vejret rigtigt igen!

Vejrtræningen bør være rolig og dyb. Vi skal kunne se vores mave udvide sig ved indånding, og vi skal trække vejret ind og ud gennem næsen. På den måde sikrer vi, at kroppen får nok ilt, samt at alle de livsvigtige funktioner i kroppen, der påvirkes af vejrtrækningen, fungerer optimalt.

1. Start med en gang i mellem at have fokus på din vejrtrækning uden at ændre den. Stop op og lyt til din krop og din vejrtrækning. Lad være med at ændre vejrtrækningen bare læg mærke til, hvordan den er. Er den dyb eller høj? Trækker du vejret gennem næsen eller munden? Er den hurtig eller langsom? Skal du bruge kræfter eller kører den af sig selv? Hvilken følelse har du i kroppen?

2. Herefter er du klar til at ændre på din vejrtrækning. Prøv at få gjort din vejtrækning dyb og rolig og få den til at køre ind og ud gennem næsen. Hvis vejrtrækningen sidder højt i brystkassen, så prøv at se om du kan flytte den ned i maven, så hver gang du trækker vejret ind, så udvider maven sig. Træk vejret på denne måde et par minutter og lad derefter dit fokus vende tilbage til, hvad du var i gang med inden denne lille pause.

Prøv at se, hvor længe du kan trække vejret på den gode måde. På et tidspunkt vil du atter blive opslugt af andre gøremål, og din fokus på vejrtrækningen vil stille glide i baggrunden. Men hvis du jævnligt, flere gange om dagen, lave denne øvelse, vil du langsomt lære din krop atter at trække vejret på den gode måde. 

Indånd ren luft

Det er ikke nok bare at trække vejret naturligt, du skal også sikre dig, at den luft, du indånder, er ren. Og det bliver sværere og sværere, fordi vi til stadighed oplever mere og mere luft forurening.

Det er vigtigt, at du regelmæssigt åbner vinduerne hjemme og på arbejdet, samt at du omgiver dig med planter. Undgå så vidt muligt at opholde dig i rum hvor der bliver røret og hold dig væk fra ting, der afgiver ubehagelige lugte, som f.eks. kunstige luftfriskere, duftlys og husholdningskemikalier.

Du bør også passe på med at bruge deodoranter, hårspray og andre produkter til personlig pleje, der indeholder farlige kemikalier. Klik her for mere info:

Gå en tur udenfor hver dag, selvom den måske kun varer et par minutter. Gå langsomt, slap af og fyld dine lunger med ren og frisk luft, der vil give din krop en gratis, livsvigtig ingrediens til et godt helbred. Alt for mange af os undervurderer vigtigheden af at være udenfor, selvom det kun er i et par minutter, hver dag. Gør det til en topprioritet og nyd fordelene!  

Konklusion

Vejrtrækningen er essentiel for dit helbred, og det kan illustreres ved, at hvis vi ikke trækker vejret, vil vi dø allerede efter nogle få minutter!

At trække vejret naturligt er en gratis genvej til at fylde din krop med sundhed og livskraft. Korrekt vejrtrækning er helt naturligt for spædbørn – observer en baby, mens det trækker vejret for at se, hvordan dets mave hæver og sænker sig ved hver vejrtrækning.

Mens vi bliver ældre, lærer vi, at vi skal ”suge maven ind” og ”skyde brystet frem” i et forsøg på at få så tynd en talje som muligt. Den slags modstand mod den naturlige åndedrætsholdning begrænser iltoptagelsen, hvilket kan føre til adskillige fysiske såvel som følelsesmæssige problemer.

Heldigvis kan dårlige vejrtrækningsvaner ændres. Husk, at ligesom alt andet, du har ønsket at lære, kræver det lidt øvelse. Men inden længe vil det være helt naturligt at mærke din mave hæve sig ved indånding.

Og når du mestrer denne teknik, vil du opleve, at det er mere reglen end undtagelsen, at du trækker vejret på denne måde. Du vil føle dig mindre stresset, have mere energi og lavere risiko for at blive syg, og din krop, dit sind og din sjæl vil belønne dine anstrengelser ved at være roligere og mere afslappet. Lyder det ikke godt?


Jeg værdsætter, at du vil besøge min side og læse denne artikel. Hvis du kan lide artiklen, så klik på DEL nedenunder så vi sammen kan sprede budskabet.

 Jeg elsker, når folk kommentere på mine artikler, så brug formular nedenunder.

Kom med din kommentar

Navn:*
E-mail:*
Kommentar:*
5 + 6 =*

Kommentarer:

sigurd skrev denne kommentar:
02-04-2010 17:46:06

Det her er noget være vrøvl! 15 gange i minuttet? Sådan noget feministisk pis...


Mikkel skrev denne kommentar:
07-04-2010 21:21:10

Personligt trækkede jeg helt afslappet vejret knap 7 gange på et minut - og jeg er en mand - bare fordi du ikke forstår hvad der bliver skrevet så lad være at afvis det...


Sarah skrev denne kommentar:
09-05-2010 12:55:10

Ja, Sigurd du er lukket ude af grøn stue nu. Og iøvrigt, så¨undersøg sagen til bunds - for dette er faktisk videnskabelig bevist.


Vis alle kommentarer

Anette skrev denne kommentar:
28-08-2010 00:38:54

Det er så rigtigt, det der står, men det er så svært at leve op til. Jeg selv laver afspændingsøvelser tit, for at få det godt og det hjælper virkeligt især det med vejrtrækningen. Så ja, det er virkeligt vigtigt, det ved jeg af erfaring, da jeg også døjer med mit nerve system.


David skrev denne kommentar:
25-10-2010 14:23:06

Har netop lige været på et 4 dages kursus i afspænding og vejrtræknings øvelser og vil da støtte fuldt op omkring disse øvelsers gavnlige effekter, hvilket både har kunnet mærkes på de sportslige præstationer, men også igennem hverdagens mange gøremål :0)


Bettina Skov skrev denne kommentar:
04-11-2010 14:53:05

Det er spændende og oplysende artikler om lidt af hvert, I har her, tak!)


Dorte Brøndum Sørensen skrev denne kommentar:
23-01-2011 22:29:37

Super at læse om vejrtrækningens betydning for ens velbefindende. Jeg har selv fundet ud af, hvor meget det betyder for smerter i led og muskler, for mavesmerter, luft i maven samt for meget mavesyre. Jeg har døjet meget med stress, og ingen læger, psykologer el.lgn. har påpeget vigtigheden af et sundt åndedræt. Jeg har været stresset i mange år og defor fået "lært" mig selv at trække vejret overfladisk. Jeg øver mig i at gøre det korrekt, men det er svært, når man igen føler sig stresset. Men jeg giver ikke op, og synes derfor, det var meget interessant at læse din artikel om emnet.
Vh.Dorte


Kristian skrev denne kommentar:
04-02-2011 12:20:39

Jeg er ikke helt sikker på jeg forstår dette: "Hurtige, overfladiske brystvejrtrækninger bevirker et tab af for meget kuldioxid (CO2), og det er tilbøjeligt til at gøre miljøet i vores celler for basisk."

Er det ikke netop for at få tømt lungerne for CO2 at man skal trække vejret med maven?


jensen skrev denne kommentar:
18-06-2011 22:57:34

synes det absolut er latterligt, man sidder her og bruger 5 dyrebare minutter af sit liv på en personlighedstest som denne, og så forventer de til slut at man skal opgive sin e-mail, så man kan få tilsendt, plus en masse spam.. For dårligt alun.. Vil huske denne side i min internet memory som værende dårlig!


Carina skrev denne kommentar:
02-03-2012 23:37:53

TAK for denne side!
Jeg lider af panik angst, og hyperventilerer rigtig meget. Jeg tænker hvert vågent sekund på hvordan jeg skal trække vejret, og denne side har fået mig til at føle jeg nu trækker vejret ordenligt! Takker dig af hele mit hjerte.


Lema skrev denne kommentar:
04-04-2012 23:33:41

Hej, jeg har en rigtig dårlig vejrtrækning. Og jeg ved ikke hvad jeg skal gøre, jeg tager til lægen med de kan ikke finde en løsning. Jeg kan ikke få ild ind i min krop, jeg prøver at trække vejret med der kommer ikke nogen virkning. Det har foregået i ca. Et år. Hvor jeg har været med en dårlig vejrtrækning. Håber i kan hjælpe!!


r skrev denne kommentar:
23-04-2012 17:52:25

super artikel...


hf.mir skrev denne kommentar:
22-07-2012 12:59:38

jeg læst din artikel et par gang og ville gøre det igen , igen og igen .
fordi jeg vil altid huske at træke vejret på den rigtig måde som jeg ikke gjord i næsten hele mit liv .
Jeg ved hvor vigtigt er at træke vejret rigitgt og vil sige tusind tak for din information om det . håber bare alle kan læse det og gøre det


Helle Nielsen skrev denne kommentar:
12-11-2012 13:02:03

God artikel... Jeg er lidt bekymret for min kæreste der har til vane at trække vejret ind og holde det ret lang tid, før han ånder ud igen.. Det viker utroligt anstrængende.. Han siger han ikke ved han gør det.. Tænker om det måske er lige så slemt som at trække vejret for hurtigt, eller skal jeg ikke bekymre mig.


hans skrev denne kommentar:
17-11-2012 08:53:58

NEJ SIGURD!!!!!! Det er IKKE noget vrøvl, faktisk så træner de bedste snigskytter på at trække vejret mellem 5 og 6 gange pr. min. for dermed at opnå pletskud,.. ... så bare fordi du tydeligvis er stresset og sikkert trækker vejret 25 gange på min. (sikkert) pga ULÆKKER tobaksrygning. så HOLD DIN KÆFT.... NIKOTINSVIN.


Christina skrev denne kommentar:
04-12-2012 09:00:13

Jeg kan anbefale Lotte Paarups dvd Oxygen. Den købte jeg efter anbefaling af min læge, da jeg selv var nede med stress.
Eller Body SDS som også er udkommet med en dvd omkring stress og vejrtrækning.
Jeg gik til behandlinger pga. min krop var helt anspændt af stress,og blev udvalgt som forsøgsperson til at prøve 2 af deres øvelser.Det var svært i starten at skulle vænnne sig til nærmest at provokere sin vejrtrækning til en ny rytme - men det virker. Også anbefalede min læge mig at dyrke yoga. Og det gør jeg med stor glæde den dag i dag :-)


Mianne skrev denne kommentar:
04-12-2012 10:18:39

Hej Alun.Rigtig god artikel.Jeg har også lidt af stress i mange år. Men netop ved at ændre mit åndedræt har jeg fået det MEGET bedre. Det er meget krævende i starten at fokusere så meget på åndedrettet, og jeg blev meget træt et stykke tid, men det bliver nemmere og nemmere, og nu bliver jeg meget hurtig opmærksom på når jeg ikke trækker vejret ned i maven. 1000 tak for alle de rigtig gode artikler m.m. Mange hilsener Mianne


Pernille skrev denne kommentar:
04-12-2012 18:59:50

Det kan godt tage tid at vænne kroppen til at trække vejret rigtigt. som beskrevet i artiklen. man bliver nødt til at lave daglige øvelser hvor man har fokus på åndedrættet, simpelthen gøre noget aktivt. At man trækker vejret dybt - ned i maven - langsomt, gør ikke at man tømmer lungerne for co2, det gør at man by passer den stress der kører. kroppen tror at alt fare er overstået, ingen grund til at være parat, når man laver disse langsomme og fokuserede åndedræts øvelser. Det virker rigtig godt og man vil opleve når åndedrættet bliver mere frit, at humøret stiger samtidig med....


Helle skrev denne kommentar:
04-12-2012 20:40:18

Jeg underviser dagligt andre mennesker i at trække vejret rigtigt, da det har en positiv effekt på såvel strestilstande som smertetilstande. For mig er optimal vejrtrækning en forudsætning for at anden behandling kan lykkes.


Jensen Danmark skrev denne kommentar:
04-12-2012 23:18:53

Du er en stor skat jeg gør meget brug af din viden og ved du hvad min ven det hjælper mig sku. jeg har haft ryggen brækket 8 steder 4 diskusprolapse og 2 deformerede hofter men igennem dine komentarer og faglig viden kan jeg mærke på min egen krop at det jeg har brug for. Det kan godt være at andre her på siden synes at jeg er en idiot. men det gør ikke noget , bare jeg er en lykkelig idiot. husk det er hjernens udvikling og kapasitet som danner ord og sætninger som kommer ud af munden. Mvh Jensen Danmark


Christian skrev denne kommentar:
01-12-2013 00:55:39

Hej helt ærligt har aldrig før oplevet noget der virker så effektivt som det at trække vejret ned i maven. Har døjet med angst i over 25 år, piller ja de virker da nogenlunde, men efter 2 timer med rigtig vejr trækning forsvandt mine negative tanker og jeg kan nu slappe af. Af hele mit hjerte Tusind tak fantastisk. Rigtig god jul til dig og dine læsere.Vivi Vodschou skrev denne kommentar:
21-02-2014 08:44:40

Hej og tusinde tak for din artikel. Jeg er hver dag ved at gå i panik, da jeg slet ikke kan trække vejret ordentligt mere. Det har givet mig mange skavanker, som jeg døjer med nu. I weekenden vil jeg begynde min nye vejrtrækning, så jeg igen kan få det godt. Glæder mig så meget til at få et nyt liv. FOR JEG VED DET VIL HJÆLPEo)


Dorte Sørensen skrev denne kommentar:
02-04-2014 20:21:51

Rigtig dejlig positiv artikel . Let at gå til. Har store problemer med stemmen fordi jeg trækker vejret for overfladisk. Her er hjælp at hente.


egonkristiansen skrev denne kommentar:
10-04-2014 15:53:15

tak for god forklaring, jeg vil træne og blive bedre til at trække vejret,også den dybe indånding som jeg har et problem med .


Info skrev denne kommentar:
12-11-2014 09:38:34

Tak for en super artikel


Charlotte skrev denne kommentar:
18-01-2015 23:35:52

Jeg har længe prøvet at lære at trække vejret ned i maven! Den gider har virkelig ikke at udvide sig.. Haha.
Nå men efter jeg læste dette er det begyndt at lykkes! Så 1000 tak! :) skal bruge næsten i stedet for munden..


Knud Jacobsen skrev denne kommentar:
25-10-2015 07:50:06

Se på din hund eller hamster, når de sover - og træk vejret som dem, og sænk dit stressniveau.


Søren skrev denne kommentar:
19-01-2016 23:07:05

Tak for en god artikel!


egon kristiansen skrev denne kommentar:
15-06-2016 13:19:00

rigtig god artikkel,den kan hjælpe mange med åndedrætsbesvær og undgå søvnapnø.


Else.Lysgaard. skrev denne kommentar:
18-06-2016 16:59:00

Tak for gode råd.Synes mine næsefløje forhindre jeg får luft nok?Venlig hilsen.


Mikkel skrev denne kommentar:
26-08-2016 03:28:35

Hej. Det er en super artikel. Kunne jeg ikke få din E-mail? jeg har nogle spørgsmål jeg gerne vil have svaret på som kan hjælpe mig i videre i livet. Hilsen Mikkel.


Anne skrev denne kommentar:
17-10-2016 23:03:51

Hej
Jeg ved ikke hvor jeg skal få fat i personen/personerne bag artiklen, men jeg er simpelthen nødt til at høre, om der er en slags terapitimer/kender nogen der har? Kurser af en slags? Jeg har haft søvnproblemer i 3 år, dog forbedrede efter en lang og professionel mindfulness-behandling. Jeg har dog altid også døjet med vejrtrækningsproblemer(periodevis). Jeg trækker vejret meget overfladisk og er nødt til at gabe hvert 5 minut for at kunne få luft. I en periode kunne jeg ikke engang gabe. Kender i nogen jeg kan kontakte? Jeg har søgt lidt på nettet, men jeg ønsker at få den RIGTIGE og en professionel hjælp. I har min e-mail


Bente skrev denne kommentar:
22-01-2017 11:56:12

Jeg har gennem et par år sagt til min læge, jeg tror jeg trækker vejret forkert. Sludder siger hun, det passer helt sig selv. Jeg trækker vejret gennem munden, og bare det går lidt opad, hiver jeg efter vejret. Har været til mange test, fået astma medicin, der ikke virker. Jeg kan nu se af artiklen, at jeg "bare" skal øve mig i at trække vejret gennem munden.


Tina hansen skrev denne kommentar:
03-07-2019 11:49:22

Jeg har i et par år døjet med utroligt meget oppustet mave og da jeg har kol/astma samtidig var det ikke til at holde ud da det også hæmmede min vejrtrækning meget, oveni havde jeg haft stress/angst i et par år som gjorde jeg trak vejret overfladisk .. jeg har været til lægen flere gange og blev henvist til mave specialist som sagde min oppustede mave skyldtes stress .. efter at jeg er begyndt at tage dybe vejrtrækninger flere gange om dagen har det virkelig hjulpet mig såååå meget i min hverdag ....


Kom med din kommentar

Mest læste i Vejrtrækning

 

Gode tilbud og økologiske produkter - besøg vores shop

Go left in offers Go right in offers
Alun.dk Hestetangsvej 58 3520 Farum info@alun.dk
Sitemap Kontakt Om Alun.dk Persondatapolitik Betingelser Smiley