❤ Gabor Maté i KBH d. 24. september 2024 (19 til 22): The Myth of Normal (Trauma, Illness & Healing in a Toxic Culture) ❤

Tungmetaller

Skrevet 19-11-2007 af Hanne Koplev - Print - Send til en ven -

Tungmetaller

Tungmetaller findes mange steder i vores omgivelser i f.eks. fødevarer, medicin og miljø. I denne artikel får du en kort orientering om, hvad tungmetaller er, hvor de findes, hvilke symptomer man kan få ved tungmetalforgiftning og hvordan man kan undgå tungmetaller.


Det vil også blive forklaret, hvordan man kan blive testet for tungmetalforgiftning og hvordan man kan blive behandlet ved forgiftning.

Tungmetalforgiftning kan mistænkes for at ligge bag mange neurologiske sygdomme, ligesom det kan være en årsag til hverdagslidelser som f.eks. øget stressfølsomhed, hovedpine, migræne, træthed og problemer med hukommelsen.

Det uhyggelige er, at det danske sundhedsvæsen i høj grad både mangler viden om tungmetaller og hænger fast i forkert gammel viden.

Hvad er tungmetaller?

Der er ingen entydig definition på tungmetaller.

En kemiker vil definere tungmetaller, som en række grundstoffer med højere massefylde end jern, der fremstår som metaller ved stuetemperatur. Andre henregner også jern til tungmetallerne.

Læger og tandlæger vil definere tungmetaller, som ”giftige” metaller, og vil derfor inddrage visse letmetaller som f.eks. Aluminium, Arsen og Titanium / Titan under tungmetallerne.

Et tungmetal nedbrydes aldrig, men vil recirkulere i det uendelige.

Nogle tungmetaller er meget giftige og har ingen nyttefunktion i kroppen. Som eksempler kan nævnes: Kviksølv, Cadmium, Bly, Tin.

Andre tungmetaller er essentielle, hvilket vil sige, at vi har brug for dem i små mængder i føden. Som eksempler kan nævnes Kobber, Jern, Mangan og Zink.

Hvor kommer tungmetallerne fra?

Kviksølv findes bl.a. i:

- Amalgam-fyldninger i tænderne,
- som forurening i vores mad (især fisk, grøntsager dyrket nær forurenende industrier etc.)
- i luften (nær kremerings-anstalter, forurenende industrier f.eks. kulkraftværker.)
- Thiomersal (ethyl-kviksølv), et konserveringsmiddel, som kan være tilsat vacciner.
- endvidere kan - batterier, - termometre, - lysstofrør, - gamle spejle m.v. indeholde kviksølv.

Kviksølv afgives i store mængder fra Amalgam-fyldninger.

Ved spisning af varme eller sure fødeemner, tygning af tyggegummi, tandbørstning, skære tænder etc. frigøres øget mængder.

Endvidere så fordamper kviksølv allerede ved legemstemperatur.

Ved tandlægebesøg, med boring i Amalgamfyldning og eller fyldning med Amalgam, forurenes kroppen ekstra meget med kviksølv.

Amalgam forgifter kroppen:

- ved optagelse af kviksølvdampe via næsehulen, med transport langs lugtenerverne til lugtekolben med forbindelse til hjernen, eller via næsehulen til blodkredsløbet i knoglerne i hovedet med direkte forbindelse til hjernens blodkredsløb.
- ved indånding af kviksølvdampe fra fyldningerne, som optages gennem lungerne.
- ved direkte optagelse af kviksølv gennem mundslimhinden eller gennem tænderne.
- ved at afgive tungmetal til spyt, som kommer ned i tarmen, hvor det kan optages.
- ved optagelse gennem huden (gælder tandklinikassistenter og tandlæger m.fl.).

Visse bakterier og svampe, som findes på belægningen på tænderne eller i tarmkanalen, kan omdanne metallisk kviksølv til det endnu mere giftige organiske kviksølv methyl-kviksølv.

Organisk kviksølv er fedtopløseligt og aflejres derfor i fedtholdige organer som f.eks. hjernen.

Tungmetaller befinder sig kun kortvarigt i blodet, som bare er et transportorgan, indtil tungmetallerne bliver aflejret i depoter i forskellige organer.

Visse Amalgam-typer afgiver mere kviksølv eller andet tungmetal end andre.

Hvis man har andre metaller i munden f.eks. en guldkrone sammen med Amalgam-fyldninger i mundhulen, så øges metal-afgivelsen, idet et system med flere slags metaller (i tænderne) i en væske (spyttet) virker som et galvanisk element (batteri) med øget frigørelse af giftige metaller.

Kviksølv kan transporteres over blod-hjerne-barrieren og fordeles til hjernen.

Allerede i 1969 viste forsøg på rotter, at blod-hjerne-barrieren skades af kviksølv.

En intakt blod-hjerne-barrieren har betydning for, at skadelige stoffer ikke trænger ind i hjernen.

Kviksølv har tidligere været benyttet til:

- i landbruget til bejdsning af korn.
- til lægemidler såsom: - gammeldags rød jod, - gul øjensalve, øjendråber, - urindrivende midler, - middel mod syfilis, - kalomel til f.eks. røde barne-numser.
- til rensevæsker til kontaktlinser med videre.

Symptomer ved Amalgam / kviksølv-forgiftning er typisk symptomer fra nervesystemet som:

- abnorm træthed,
- angst, indre uro, stressfølsomhed
- søvnforstyrrelser,
- manglende koncentrationsevne / hukommelse / nedsat indlæringsevne,
- synsforstyrrelser,
- kolde hænder og fødder,
- hovedpine,
- depression, svimmelhed
- muskelsmerter, ledsmerter,
- hudområder med unormal følsomhed,
- rystelser,
- fordøjelsesforstyrrelser,
- kronisk bihuleinfektioner,
- allergiske problemer etc..

Mange symptomer ligner til forveksling symptomerne ved diverse neurologiske sygdomme.

Der findes ikke et mindste niveau, hvor kviksølv kan siges at være ugiftigt. (WHO 1991)

Idet diagnosen kronisk kviksølvforgiftning ikke på nuværende tidspunkt stilles indenfor det offentlige danske sundhedssystem, så ender mange patienter med kviksølvforgiftning med at blive betegnet som psykisk syge, hypokondere / ondt i livet eller måske med en neurologisk diagnose?.

Kobber findes i forskellige fødeemner og er nødvendig til f.eks. dannelse af forskellige enzymer.

Det daglige behov er ca. 2 mg. kobber dagligt for voksne. Der er meget lille marginal mellem for lav og for høj indtagelse af kobber.

Kobberbelastning eller kobberforgiftning kan opstå efter - indtagelse af for store mængder kobber, - ved problemer med leverens udskillelse af kobber (Wilsons Sygdom) eller ved kombinationen af forøget indtagelse og nedsat udskillelse.

Der findes kobber i:

- i Amalgamfyldningerne i varierende mængder,
- i kobber-spiraler (til brug ved antiprævention),
- i drikkevand fra kobberrør, ved brug af kobbergryder
- som forurening af fødevarer / grundvand.

I Danmark tilsættes svinefoder kolossale mængder kobber for at få grisene til at vokse hurtigere.

Svin tåler store mængder kobber, i modsætning til f.eks. får, som ville dø, hvis de fik svinefoder.

I alt bruger Dansk Landbrug årligt ca. 200 tons rent kobber årligt.

På grund af landbrugets store forurening med kobber er der mange muligheder for at pådrage sig et for højt kobberindhold. Bl.a. indeholder indmad (lever, nyre, hjerte) ofte store mængder kobber.

Kronisk kobberforgiftning er en kendt årsag til parkinsonisme.

I Danmark tester man ikke patienterne med relevante metoder til påvisning af kroniske kobberforgiftninger.

Kobber-belastning vil medvirke til øget dannelse af frie radikaler og dermed til oxidativ stress.

Endvidere vil kobber-belastning forstærke den giftige
virkning af andre tungmetaller.

Bly kan findes bl.a. .i: - cigaretrøg, - lodde tråd, - fyrværkeri, - visse typer maling, - blyrør, - gammeldags hagl, - i metallet rundt proppen på vinflasker, - ved miljøforurening nær skydepladser, - ved lossepladser (fra f.eks. bly kabler), bilkirkegårde (fra akkumulatorer), - krystalglas, - ved visse industrivirksomheder, undertiden kan bly findes i Amalgam eller i andre metaller brugt til tandpleje samt - i glasuren i keramik eller i ældre tin-varer.

Tidligere var benzin tilsat bly.

Blyforgiftning giver mentale problemer / centralnervøse symptomer, idet bl.a. nervecelleudløbernes beskyttende myelinskede beskadiges.

Ved obduktion af dyr med blyforgiftning ses celledød i hjernebarken.

Foruden mental afvigende adfærd ved blyforgiftning ses symptomer som:

Nedsat livskraft, træthed og sløvhed, lavt blodsukker, blodmangel, dårlig muskel-koordination, dårlig generel fysik, gigt, kramper i muskler og underlivet, diarré eller forstoppelse, hovedpine, søvnløshed, kvalme, lammelser, rystende hænder, nedsat immunreaktion m.v..

Bly findes overalt i større eller mindre mængder og optages gennem indåndingsluften eller ved indtagelse af forurenet fødevarer / drikkevarer og vi er derfor alle udsat for blyforgiftning i forskellige grader.

Cadmium er et giftigt tungmetal. Cadmium kan indtage Zink´s plads. Cadmium bindes som andre tungmetaller til svovlbindingerne og forstyrrer derved enzymers normale funktion.

Cadmium findes i handelsgødning (kunstgødning), genopladelige batterier, farvestoffer i plast, i maling samt i betydelige mængder i tobaksrøg. Cadmium kan forekomme i Amalgam.

Cadmium ophobes i nyrer, lever og knogler.

Cadmium er giftigt for nyrevæv og kan være en årsag til knogleskørhed.

Danmark har et af verdens højeste indhold af cadmium i fødemidler.

Tin, sølv, zink findes også i amalgam.
Tin kan methylere (det vil sige indgår forbindelse med et kulstof-atom med tre brint- atomer) i organismen til methyl-tin på samme måde som kviksølv.

Methyl-tin er ekstremt giftig. Methyl-tin ophobes i fedtholdigt væv.

Zink er et essentielt tungmetal, som nødvendig for kroppen i mængder på ca. 15 mg. dagligt.

Jern er giftigt i for store mængder, idet frit jern medvirker til forøget dannelse af frie radikaler.

Mængden af jern i kroppen afhænger af mængden i føden, optagelse af jern fra fordøjelseskanalen samt udskillelse. Kvinder taber jern under menstruation, graviditet og amning. Der udskilles jern i små mængder gennem urin, sved og afføring. Endvidere tabes der jern ved blødning.

Jern er nødvendigt for kroppens funktion (bl.a. for transport af ilten rundt i kroppen ved hjælp hæmoglobin.) i mængder på ca. 15 mg dagligt.

Et symptomerne ved jernmangel (blodmangel) er træthed, som afhjælpes ved kosttilskud af jern. Træthed er derfor et symptom, som mange vil sætte i forbindelse med jernmangel og behandle med jerntilskud ved selvmedicinering. Men træthed kan også være et symptom på mange andre lidelser deriblandt forgiftningstilstand med tungmetaller.

Ved tungmetalforgiftning vil overskud af jern medfører øgning i dannelse af fri radikaler. Indtag derfor kun jernholdige kosttilskud, hvis der er konstateret jernmangel ved en blodprøve.

Hos visse neurologiske patienter ses ofte aflejringer af jern i hjernen, tydende på oxidativ stress.

Aluminium er sat i forbindelse med udvikling af Alzheimers demens.

Aluminium kan findes i:

- køkkenredskaber af aluminium, aluminiumsfolie, anti-klumpemiddel i bord-salt,
- vacciner, injektions-præparater f.eks. til behandling ved husstøvmideallergi,
- i lægemidler mod for meget mavesyre.
- deodorant,

Nikkel findes bl.a. i smykker og i mønter og er kendt for at udvikle kontaktallergi.

Titanium (også benævnt Titan) indgår i titandioxid et hvidt farvestof, som ofte findes i medicin, tandpasta, solcreme og visse madvarer.

Tandimplantater eller implantater i knogler består ofte af titan.

Allergisk reaktion overfor titandioxid ses hyppigt hos ”problem-patienter”.

Guld kan ligesom kviksølv og bly medvirke til ændringer i immunsystemet og i uheldige tilfælde til autoimmunitet (man reagerer allergisk overfor sig selv).

Hvilke skader kan tungmetaller forårsage i kroppen?

Tungmetaller har disse reaktionsmønstre (stærkt forenklet).

1) De ødelægger svovlbindinger i kroppen.
2) De ødelægger selenbindinger i kroppen.
3) De danner frie radikaler.

Frie Radikaler er reaktive og giftige stoffer, som kroppen skal neutralisere ved hjælp af antioxidanter.

Oxidativ stress er ubalance mellem de frie radikaler og antioxidanter til fordel for de frie radikaler. 

Kan man være allergisk overfor et tungmetal, f.eks. kviksølv?

JA. En allergisk reaktion overfor tungmetal kan testes med en MELISA-test ( www.MELISA.org) eller ved hud-test / prik-test. En hud-test viser dog ikke altid en allergiske reaktion.

Hvordan kan tungmetalforgiftning diagnosticeres?

Akut tungmetalforgiftning kan f.eks. opstå, hvis en sygeplejerske taber bakken med kviksølv-termometre på gulvet, og efter forsøg på rengøring bliver svimmel og utilpas med hovedpine og kvalme. Akut tungmetalforgiftning kan diagnosticeres i en alm. blod- eller urin-prøve.

Kronisk kumulativ (ophobet) tungmetalforgiftning opstår, når patienten over længere tid bliver udsat for små mængder tungmetal, som lægges i depot i organer som lever, nyrer, hjerte og hjerne. Kronisk tungmetalforgiftning kan ikke diagnosticeres i en alm. blod- eller urin-prøve.

Den bedste metode til at diagnosticere en kronisk tungmetalforgiftning er ved obduktion, men på levende individer må man anvende næstbedste metode og dette er en provokationstest.

Ved en provokationstest indtager man piller eller får en injektion med et medicinsk stof (et kelaterende middel), som får tungmetallerne til at forlade depoterne for at sætte sig fast på dette stof. Herefter kan man diagnosticere tungmetallerne enten i en blod- eller i en urin-prøve.

Kan en tungmetalforgiftning behandles?

JA. Kelerende medicin, som bruges til provokationstest, kan også bruges til afgiftningsbehandling. Det drejer sig om midlerne: Dimaval (DMPS), DMSA og Atamir (penicillamin).
Endvidere om: Liponsyre (Lipoic acid), Choriander (kinesiske persille), Chlorella (hav-alger).

Samt indtagelse af - antioxidanter, - svovlholdig mad / kosttilskud, samt - sunde fedtstoffer.
Og brug af sauna / svedebade. 

Hvorfor overses tungmetalforgiftning hyppigt?

De kroniske tungmetalforgiftninger overses, da man ikke anvender provokationstest til diagnosticering i Det Offentlige Danske Sundhedsvæsen, men forsøger at diagnosticere kroniske tungmetalforgiftninger med den metode, som anvendes til akut tungmetalforgiftning.

Herved opnås det der kaldes falsk negative resultater. Ved kronisk tungmetalforgiftning ligger tungmetallerne i depoter i de indre organer og findes ikke i blodet.

Tungmetaller danner synergi, hvilket vil sige, at de forstærker hinandens giftige effekt. Man kan altså ikke bedømme forgiftningsbelastningen af en patient ved kun at teste for et enkelt tungmetal eller to, men må teste patienten for de tungmetaller, som kan være relevante for den enkelte person. 

Kan man gøre noget selv for at undgå tungmetaller?

Vi kan anmode om at få et metalfrit ugiftigt fyldningsmateriale i tænderne i stedet for amalgam. Det kan anbefales at bruge en holistisk tandlæge ved sanering for amalgamfyldninger.

Vi kan undgå at spise rovfisk eller fisk fra kviksølvforurenede områder.

Vi kan anmode om at blive vaccineret med vacciner, som ikke er tilsat kviksølv eller aluminium.

Vi kan læse deklarationen på madvarer og medicin og forsøge at undgå tungmetallerne.

Vi kan undgå at spise indmad (lever, nyre og hjerte) fra dyr, som kan være forurenede med tungmetaller.

Vi kan undgå tungmetaller på huden i form af kosmetik eller creme.

Vi kan undgå tungmetaller i form af – tatoveringer, - piercing samt - fyrværkeri.

Vi kan spise: - mange antioxidanter (frugt og grønt), - svovlholdig mad (kål, løg, porer, æg), - sunde fedtstoffer (omega 3) og - mange kost-fibre (fibre binder tungmetaller) samt - tilsætte citronsaft eller lime til drikkevandet (syre gør tungmetaller tungtopløselige).

EPILOG:
Det er ønskeligt med mere forskning i miljøsygdomme, såsom kronisk tungmetalforgiftning, så patienter med mulig tungmetalforgiftning kan få denne lidelse diagnosticeret og behandlet.

Artiklen er skrevet af dyrlæge Hanne Koplev, der i 6-7 år har interesseret sig for tungmetalforgiftning, som en mulig årsag til visse neurologiske lidelser.

Hanne Koplev har endvidere deltaget i internationale kongresser om tungmetaller.

Du kan finde mere materiale ved bl.a. at søge på: http://www.snowboat.no/Koplev_intro.htm

Få mere info om Sundhed klik her 


Jeg værdsætter, at du vil besøge min side og læse denne artikel. Hvis du kan lide artiklen, så klik på DEL nedenunder så vi sammen kan sprede budskabet.

 Jeg elsker, når folk kommentere på mine artikler, så brug formular nedenunder.

Kom med din kommentar

Navn:*
E-mail:*
Kommentar:*
5 + 6 =*

Kommentarer:

Heidi W. Gjerløv skrev denne kommentar:
10-10-2010 10:13:55

Jeg er lige blevet opgivet af hospitalet (oktober 2010). I maj 2008 mistede jeg min smagssans. I december 2008 fik jeg konstateret, at jeg havde en højresidig adies pupil. Har været til utallige undersøgelser, uden at de har kunne finde årsagen og må så åbenbart leve med dette. Derfor blev jeg glad, da jeg fandt din side, selvom at den er fra 2007. For måske er det svaret, som kan hjælpe mig. Måske.... vil i hvert fald nu forfølge denne mulighed, for kan og vil ikke leve med at sygehusvæsenet opgiver......


May Larsen skrev denne kommentar:
22-10-2010 16:29:08

Hverken jeg eller min læge ved hvordan hun skal teste mig for aluminium. En hårmineralanalyse har vist at jeg har 3 gange så meget i kroppen som den normale maxværdi, men hvordan kommer jeg videre her fra? Mit problem er en svindende hukommelse, og jeg er hverken stresset eller deprimeret. Er 24 år. Mange hilsener May.


Mette Winge Fredsgaard skrev denne kommentar:
17-11-2010 12:40:12

Kære May
Jeg er selv haft høje værdier af tungmetaller - heriblandt også aluminium. Jeg har gået til tungmetalsudrensning i over et år nu. Mange af de læger, som foretager disse tungmetalsudrensninger er medlem af Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin. Min læge kommer fra Fyn, og jeg ved også at der findes læger i Vejle og København (har ikke lyst til at nævne navne, men de skulle være til at finde, hvis du googler danske EDTA- læger, så skulle du i hvert fald finde de læger, som er uddannet i EDTA kelationsterapi) kontakter du dem, så er jeg sikker på, at de kan hjælpe dig i den rigtig retning. Hos min læge får jeg intravenøs C-vitamin med EDTA.
Held og lykke med det og god bedring:)


Vis alle kommentarer

Anette Jensen Smith skrev denne kommentar:
06-12-2010 13:15:41

Hej,
Du skriver ikke noget om sølv som er meget giftigt for kroppen. Betragtes sølv som et tungmetal? og ud over at være toksisk, ophobes det så i kroppen?
Jeg arbejder med et projekt med bakteriehæmmende møbelstof, og er netop sat til at vurdere risici ved brug af sølvioner, da jeg faldt over din side.


LARS skrev denne kommentar:
06-09-2011 08:57:56

kan man behandles eller blive rask ???? imod det


klaus skrev denne kommentar:
26-10-2011 12:14:08

der står ikke en skid der er noget vær


Jan Mazanti skrev denne kommentar:
27-10-2011 08:51:09

Det er en særdeles oplysende artikel, som jeg forventer vil påvirke min hverdag.


Højris skrev denne kommentar:
14-12-2011 18:13:00

kommentar !
Måske mere et spørgsmål.
jeg er i dag 58, og da jeg gik i femte kl. omkring, var en anden uvorn knægt og jeg bag fysiklokalets depot af kemikalier.
Her tiltuskede jeg mig en flaske kviksølv 1/4 kg.
Det blev så brugt til at lege med, noget røg på gulvet, og noget hældte jeg i munden og rystede på hovedet fra side til side det var jo sjovt som det var tungt og røg fra side til side, lod det så flyde ud mellem læberne.
Idag ved jeg at det skulle jeg ikke have gjort. Jeg tror ikke at jeg nogensinde har været fertil, desuden er der mange af de symptomer omkring kviksølvs forgiftning som jeg kan nikke genkendende til, dog ikke dem alle.
Kan jeg få glæde af en test. ?


lars jørgensen skrev denne kommentar:
17-04-2012 10:07:39

Mineraler er livsnødvendige - mangel gør dig syg

" Du har nok før hørt, at hver eneste celle i din krop faktisk kun er 7 år gammel.
Cellerne udskiftes løbende og de celler, der har den længste udskiftningscyklus er dine nerve- og knogleceller, nemlig 7 år.

Men hvorfor ser du så ældre ud, får rynker, taber hår, får ledsmerter, dårlige blodårer osv?

Svaret er temmelig enkelt.
Hvis du fik gode nye råmaterialer at bygge de nye celler af, ville alt være godt. Men desværre bygger du dine nye celler af nedslidte genbrugsmaterialer.

Du har brug for nye friske næringsstoffer til opbygning af de nye celler.
Nyere analyser viser, at din krop består af ca 90 livsvigtige næringsstoffer:
60 mineraler og sporstoffer, 16 vitaminer, 12 aminosyrer og 3 fedtsyrer (Omega-3,6 og 9).

Som du kan se udgør mineraler og sporstoffer ca 2/3 af de næringsstoffer, som din krop har brug for.

Desværre har vores landbrugsjord været udpint for mineraler i de sidste 100 år, så de vigtigste næringsstoffer findes ikke længere i din mad.

Så når vores sundhedsvæsen siger, at du kan klare dig med en alsidig kost, så er det helt forkert. For kosten indeholder slet ikke de næringsstoffer, der er nødvendige for at forblive sygdomfrie.

Obduktioner af dyr og mennesker gennem en årrække har vist at der er en klar sammenhæng mellem mineralmangel og sygdomme.
Dr. Joel Wallach forestod obduktioner af 17.500 dyr af 454 arter og ca 3.000 mennesker og konklusionen var klar.

De, der døde af en hjerneblødning eller en sprængt kranspulsåre, led alle af kobber-mangel.
De, der døde som følge af sukkersyge, led af mangel på spormineralerne krom og vanadium.
De, der døde som følge af muskelsvind, dårligt hjerte, kræft mm. led af mangel på selen. Osv."
PS. Jeg, personlig, har anurisme..-lægerne kan intet svar give mig mht hvorledes jeg skal håndtere det - de har intet svar overhovedet.. sker det, og det vil det gøre på et tidspunkt, at åren sprænger kaldes det af lægerne "et hændeligt uheld"- i følge Wallachs undersøgelser( se ovenfor) er det et naturligt tegn på underskud af minerallet Kobber....-så jeres artikel forvirrer mig?? Skal jeg tage et tilskud af kobber( 2mg dagligt) eller skal jeg holde mig fra et essientilet mineral?
Mvh Lars Jørgensen
OBS. Man kan se en omfattende liste af hvilke sygdomme de forskellige mineral-mangler kan give dig i Robby Curdorfs bog"Den Tilbageholdte viden om helbredelser"


lea Laursen skrev denne kommentar:
16-05-2012 17:16:17

Oplysningerne i artiklen er meget vigtige for mig,fordi min søster nede i Tjekkiet er meget syg.Siges at hun har parkinson.Men fejler alle de opremsede sygdomme i artiklen,depression osv.Ingen ved hvad det præcis er.Nu kræft i brystet ,spredning i lymfekirtlerne behandles KUN med hormon medicin.


torben jespersen skrev denne kommentar:
04-12-2012 17:08:36Jeg har siden 1967 (20 år gammel) lidt af en sygdom i
centralnervesystemet. Jeg fik at vide, at det var sclerose, og den
diagnose havde jeg indtil for ca. 5 år siden, hvor det endelig
lykkedes mig at få lægerne til at give mig en MR-scanning. Så kunne
selv lægerne se, at diagnosen var forkert, og så sagde de SCA
(spijnocerebelar ataxi), (Jeg kan ikke helt se bort fra en mistanke
om, at de mest sagde det, fordi det giver mere end 40 muligheder og de
msnge undersøgelser (mest blodprøver) intet viste)
.

Jeg tror ikke, at der kan gøres noget for at forbedre min situation på
nuværende tidspunkt, men jeg er stadig nysgerrig efter at finde ud af,
hvad det er.

En mulighed kunne være kronisk tungmetalforgiftning. Men problemet er
her, at p.g.a. blæreproblemerne (hyppig og voldsom tissetrang i
forbindelse med, at jeg ikke har kunnet tåle de lægemidler lægerne har
givet mig for at afhjælåe problemet).. Er der andre muligheder end en
provokationstest for få undersøgt sagen (jeg bor i hovedstadsområdet).
Er der ellers noget, jeg kan gøre?
Jane Vestrup skrev denne kommentar:
13-02-2013 14:02:47

Jeg ville gerne vide, om det at jeg regelmæssigt har siddet med næsen hen over dampe fra flydende loddetin i 2-3 år kan være årsag til, at jeg i dag døjer utrolig meget med hovedpine og andre ting.


Githa Ben-David skrev denne kommentar:
14-03-2013 10:16:21

Fantastisk artikel. Jeg føler mig endelig mødt i min mangeårige søgen efter årsagen til blandt andet min første fødte søn der belv født med en ukendt DNA-translokation,smerter som har flyttet sig rundt i kroppen og er endt i mine fødder/ankler, fordi jeg ikke har kendt til Chorella og LIpon syre...etc..
Jeg ved at man kan løsne giftstofferne med lyd/meditation/saftkure - for sådan er smerterne blevet flyttet rundt. Nu skal giftstofferne så udskilles. Foreløbigt vil jeg selv forsøge at klare det med vitaminer, selen, C-vitamin og Chorella, Liponsyre, koriander og svovlholdige grøntsager. Saftkur kombineret med bevægelse. Hvis jeg kan, vil mine klienter også kunne det. Lydhealing skal også være en del af alt dette.
Kærlig hilsen og fra hjertet tak
Githa


Marianne Lindegaard skrev denne kommentar:
07-07-2013 16:14:53

Jeg fik i forbindelse med behandling for cancer ani (uden metastaser) et platinholdigt kemopræparet, Cisplatin. For øvrigt uden at nogen fortalte mig om de forfærdelige bivirkninger, dette kunne medføre. Jeg fik det i to omgange 76mg/m2, inden de opdagede, at det havde snuppet min hørelse (delvis). Irreversibelt. Meget senere opdagede jeg også, at det havde ødelagt min balance, og at jeg havde svært ved at gå. Jeg forestillede mig, at denne kemo ikke ville progrediere - men tænkte, at det måske kunne skyldes en tungmetal-ophobning?


HC skrev denne kommentar:
20-11-2013 16:26:28

Da der via mit arbejde er risiko for at jeg kommer i forbindelse med helseskadelige stoffer, deribland tungmetaller, kunne jeg godt tænke mig at vide om hvordan de forskellige tungmetaller optages i kroppen.

Vi benytter os af forskelligt sikkerheds udstyr, deribland åndretsfilter, handsker etc. men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvilke tungmetaller bliver optaget og på hvilkne måde.

Mvh


torben jespersen skrev denne kommentar:
23-12-2013 12:11:41

Sølv angives som et tungmetal. Men er kolloidt sølv så farligt? Mange anser det jo for at være tgodt.


Troels skrev denne kommentar:
23-02-2014 17:13:48

Der mangles nævnt, at blyeksponering også kan ske ved skydning på skydebane, hvor brugen af blykugler resulterer i blystøv i luften og på ikke-rengjorte overflader.


Helle glinvad skrev denne kommentar:
29-05-2014 13:09:30

Bliver lige nu behandlet i Spanien... I store beskriver denne her side hvad den læge der har arbejdet med det i 30 år siger... Værd at læse.
http://www.kronisktraethedssyndrom.dk/kost%20&%20tungmetaller.htm


Charlotte skrev denne kommentar:
10-07-2014 21:54:56

Man kan jo kun blive klogere af at læse din spændende artikel. Dejligt med (for mig) ny viden Tak


Richard Cannon skrev denne kommentar:
26-10-2014 21:31:43

Fik en diagnosis af Parkinsons for 2 år siden - har aldrig rigtig troede på den, læst om dig på Parkinson Recovery og tog en Dimaval test hos Dr Bruce Kyle. Meget høj kviksøl og kobber. Dvs en engelsk snedker kunne bedre diagnosticere sig selv end en neurolog! Tak for din hjælp.


Maria Henriksen skrev denne kommentar:
07-11-2014 10:50:02

Gid sundhedssystemet ville begynde at teste for kronisk tungmetalforgiftning på den rigtige måde.
Er der nogen steder i Danmark man kan få foretaget denne test som sundhedshedssystemet vil anerkende?


benedikte sommer skrev denne kommentar:
21-12-2014 18:14:50

Et barnebarn som har tegn på aluminiumsforgiftning med svære indlærings - og motoriske vanskeligheder. Hun fik en del bygvand kogt og afkølet i aluminiumsgryde som spæd. Jeg vil gerne at hun får en analyse og bliver afgiftet hvis hun er forgiftet af aluminium. Håber at vi derefter kan forbedre hendes indlæring og hendes hukommelse.


Christina Jensby skrev denne kommentar:
23-02-2015 21:22:09

Hej.
Jeg kan se artiklen er gammel men vil rigtig gerne vide hvordan man tester for alle disse tungmetaller, og hvor jeg skal gå hen? Bare alm. Læge?

Jeg har været syg i over 1 år. Går hjemme.. Er deprimeret, dårlig hukommelse, ryster, nervøs, kolde hænder og fødder uanset om det sommer eller vinter, streger for øjnene og prikker, hovedepine, kronisk forstoppet næse.

Har været til øjen læge, øre, næse, halslæge, udredning på hospital for øresten og alt mulig andet grundet kronisk svimmelhed. Og gået til fysioterapeut, massage, grundet ondt i muskler og led, spændinger!

Alle symptomer syntes bare at passe, desværre!

Hvad skal jeg gøre her fra?

Håber på svar

Mvh
Christina Jensby


Mads Haupt skrev denne kommentar:
04-12-2015 19:52:29

Problemet med de giftige tungmetaller er vel, at kroppen endnu ikke har nået at tilpasse sig de lynhurtige forandringer som industrien har ført med sig.

Tungmetaller optages i cellerne, hvor cellerne derefter bruger det som blandt andet byggesten.
Problemet er så bare, at det ikke er alle tungmetaller den kan bruge og tager den f.eks. kviksølv ind, får den ikke denne byggesten og cellen går i stykker eller sagt på en anden måde, den dør.

Fordi kroppen endnu ikke har tilpasset sig til forholdende udskiller den det ikke og optager det fejlagtigt i cellerne.

Så for mig at se, har vi tre valg:
1. fortsætte som nu, bruge enorme resourcer og lide under forgiftning de næste mange årtier til vi tilpasser os.
2. bruge enorme resourcer og tid på at udvikle noget, som tilpasser vores krop hurtigt.
3. stoppe med de tungmetaller som ikke giver kroppen det, den er lavet til at få ud af det.


Charlotte Eldrup skrev denne kommentar:
05-03-2016 11:29:25

Tak for en helt igennem god artikel, som for mit vedkommende bekræfter mig i at jeg gør det rigtige. Jeg spiser meget kosttilskud p.t., grønt og gode olier m.m. Jeg er overbevist om, at det nok skal hjælpe på mine lejringer af tungmetaller i bihulen m.m.


Anita bak skrev denne kommentar:
20-05-2016 20:00:40

Forstår ikke helt . Kan jeg blive testet for om jeg har tungmetalforgiftning?


Pia Boesen skrev denne kommentar:
16-06-2016 11:14:50

Min datter på 27 har igennem tre år været i gang med at få fjernet en stor tatovering på armen ( sort ) Det foregår med lazer som opløser blækket i huden . Men blækket vandrer jo rundt i kroppen og hvad indeholder det.
For nylig fik hun føleforstyrrelse i hånd og nu også i fod.
Det skal siges at hun for fire måneder siden fik kobberspiral
Da hun også for nylig fik næseblod imens hun lå stille fik jeg mistanke om tungmetalsforgiftning.
Hun skal til neurolog snart.
Kan der være noget om min mistanke
En bekymret mor til 27;årig


Ralph S. Jørgensen skrev denne kommentar:
26-11-2016 14:12:09

Hej !
Jeg er en mand på nu 53 år.
Jeg har siden jeg var en ung mand haft problemer med helbredet, både Fysisk og Psykisk.

Jeg Har haft mange amalgam-fyldninger i tænderne - de fleste af disse tænder har jeg ikke mere. De er blevet afstødt af min krop ! Et par fyldninger er tabt og erstattet af plastik.
Jeg har det meste af mit liv haft: kraftige mave/tarm problemer
søvnforstyrrelser
skiftevis fryse og svede-tur
Jagende smerter fra hovedet
nakke og skuldersmerter
ledsmerter
svært ved at holde vægten
meget stress-følsom
depression
ustabilt blodsukker
støj i ørerne(hovedet)
føle-forstyrrelser i hele kroppen
balance-problemer
angst-anfald
synsforstyrrelser
store bylder
små knuder under/i huden
kronisk tilstoppet bihuler
abnorm træthed, manglende energi
daglige kramper
tab af sunde tænder - trods god mundhygiejne.
vrede, gråd m.m.

Jeg blev i en alder af 33 indlagt på en psykiatrisk afdeling - efter lægeordineret behandling med Cipramil mod dyb depression, begyndte jeg at høre- og syns-hallucinere.
Jeg sidder i dag efter flere indlæggelser, behandlinger med anti-depressive midler og Psykofarmaka som IKKE hjalp mig - med en diagnose som skizofren - med højeste førtidspension-(

Min hukommelse har det rigtig skidt..
I de sidste 5 år er mange af de opremsede lidelser blevet stærkt forværret, jeg har stærke kramper, også hjertekramper. Der er efterhånden kun ganske få ting jeg kan tillade mig at spise. Jeg kan ikke længere gå ret langt uden at få stærke smerter i underlivet, lænden, ryggen og føleforstyrrelser i benene.
Jeg bliver dags dato, gennem det offentlige sundhedssystem, kun medicinsk behandlet med insulin mod en sekundær diabetes - som de så fint kalder det. Men årsagen til min manglende insulin-produktion - den kan de ikke give mig.
Årsagen til indlæggelse med blødende mave/tarm - den kunne de heller ikke give mig en fyldestgørende udredning på.

Hver dag er nu en kamp for at bevare lysten til at være til. Uden min elskede tror jeg ikke jeg ville fortsætte.Debora Frederiksen skrev denne kommentar:
10-05-2017 12:24:58

Min mand kom af med tungmetaller i kroppen ved hjælp af piller "Unik Spirulina, blågrønne alger" fra Natur Drogeriet.


Karla skrev denne kommentar:
30-05-2017 08:14:15

Jeg har ingen kommentar! :)


Hans skrev denne kommentar:
04-10-2017 10:55:00

jeg syntes det er en meget nyttig hjemmeside xd kappa


Stine skrev denne kommentar:
12-10-2017 08:36:42

Hej Hanne.
Jeg faldt over din artikel, og kan mistænke det måske er det jeg fejler.
For 4 måneder siden, var jeg sund og rask 29 år og aldrig, ikke engang snottet. Masser af energi og glad.
Jeg tog en uge til Spanien med min veninde, den 4 dag blir jeg rigtig rigtig dårlig, feber, diarre, rystelser og hele kroppen, blackouts, hørte syner var virkelig dårlig. Efter 2 dage blev det lkdt bedre og jeg kunne forlade sengen.
Men er bare aldrig blevet helt rask.
Ryster stadig.
Har diarre flere gange om ugen.
Er træt.
Koncentrationsbesvær
Dehydrer meget let
Hovedpine
Influenca symtomer

Mit spørg er så hvordan blir jeg testet?
Og er der noget jeg selv kan gøre?
Det har stået på i snart 4 måneder.
Mvh stine


Mattias Møhl skrev denne kommentar:
05-12-2017 11:28:13

Hvor kan man blive testet for bly forgiftning ?. Med venlig hilsen MM.


Michael skrev denne kommentar:
03-02-2018 11:33:38

Jeg arbejder som sygeplejerske i en norsk bygd, hvor der er en kæmpe silicium fabrik (Elkem Bremanger). Jeg har lagt mærke til at mange er syge med psykiske lidelser herunder angst. Måske der er tale om tungmetalforgiftning, som kommunen burde få undersøgt igennem provokationsmetoden.


Birte Klingenberg skrev denne kommentar:
01-03-2018 16:32:40

Også jeg har kæmpet en mangeårig (25 år) kamp med at få fjernet tungmetallerne fra krop og sjæl. Det har udover diffust sygdom kostet skilsmisser og uendelig mange penge.
Mine børn er sygdomsforløbet gået ud over - med en syg mor gennem en årrække. Det er nok det, der har smertet mest!
OG angsten for at de også vil komme til at bøvle med deres helbred, som jeg har gjort det.
Hvornår indser myndighederne, at amalgam i tænderne har været og er en tikkende bombe? Jeg håber snart det sker, så amalgamforgiftede kan få en kvalificeret behandling i Danmark.
Men tak til de mange alternative behandlere, der har hjulpet/hjælper forgiftede mennesker som mig. Vh Birte.


Vibeke Fenger skrev denne kommentar:
23-10-2018 11:16:17

Hvor kan man få en test, som den der beskrives. Hvad koster det?


Benedikte skrev denne kommentar:
13-11-2018 13:58:07

Mit barnebarn virkede helt normal i udvikling ved fødsel, men fik måske aluminium forgiftning da byg blev kogt i en aluminiums gryde hvor vandet derfra blev givet som modermælkserstatning i sutteflaske de første år af hendes liv. hun har meget svær ved at bruge sin krop, virker svag i muskler og har meget svær ved at tilegne sig viden, tal og bogstaver, klokken og penge er trænet meget men hun glemmer det på få sekunder. Hun kan f.eks. som 15 årig stadig ikke børste håret selv, binde sko, knappe jakke eller bukser, og heller ikke cykle. Hun kan gå, men på en særlig måde med fødder der vender udad, ligesom hun ikke ved hav der er afstand, at stå lige med fødder, eller holde en tallerken lige. Hvad kan vi gøre for at hjælpe hende? Hun går nu på specialefterskole og er meget ked af at hun ikke kan tælle penge, læse eller skrive. Hendes pupiller er altid meget store, og hun er langsom og bliver hurtig træt.


Signe Hyld skrev denne kommentar:
25-11-2018 00:11:04

Jeg er ved at blive udredt for tungmetaller/ mineraler hos Christina Santini, som har klinik I København.
Jeg har for meget kviksølv og aluminium i mig. Er man kviksølvforgiftet, er der undersøgelser, der viser, at man ikke bør bruge EDTA før kviksølvet er ude af kroppen.
Aluminium forbindes med Alzheimers, men er reversibel, hvismanfår aluminium ud af kroppen før de sidste stadier, der ændrer DNA et. Santini laver grundige tests i samarbejde med biokemikere og læger i USA og lægger en individuel plan med mad som medicin og biologisk medicin. Jeg glæder mig til at få det skidt ud af kroppen!!!


Christina skrev denne kommentar:
03-10-2019 19:37:36

Med alle de “funktionelle lidelser” uden årsag og såkaldte “autoimmune lidelser” som lægerne kalder det uforklarlige som hænger sammen med nedbrydning af normalfunktionen af vores organer, så tror jeg kun dette emne bliver mere relevant med tiden. Hvor er det synd at der ikke forskes mere i det!? Er selv dyrlæge og interesseret i emnet. Vil meget gerne vide mere!


Mia skrev denne kommentar:
13-09-2020 22:37:26

Hvilke fødevarer indeholder cadmium?


Kom med din kommentar

Mest læste i Helse

 

Gode tilbud og økologiske produkter - besøg vores shop

Go left in offers Go right in offers
Alun.dk Hestetangsvej 58 3520 Farum info@alun.dk
Sitemap Kontakt Om Alun.dk Persondatapolitik Betingelser Smiley