❤ Transformativ workshop med Bruce Lipton (KBH d. 4. – 5. oktober 2024) Conscious Evolution: Få mere energi, et bedre helbred samt indre ro ❤

Sandheden om kolesterol - Et opgør med fordomme og vanetænkning

Skrevet 09-10-2008 af Uffe Ravnskov - Print - Send til en ven -

Sandheden om kolesterol - Et opgør med fordomme og vanetænkning

Rådet er enkelt, men ikke altid så let at følge. Hold dig i rimelig god form, bliv ikke alt for tyk (et par ekstra kilo er ikke så farligt), lad være med at ryge, undgå stress og nyd livet. Og bryd dig ikke om advarslerne mod animalsk fedt - spis flæskestegen med god samvittighed. Der findes et uendeligt stort antal videnskabelige studier, der har vist, at animalsk fedt heller ikke forårsager åreforkalkning eller hjerteinfarkt.


Ideen om, at et højt kolesteroltal skulle være farligt for hjertet, kom oprindeligt fra Framingham, en forstad til Boston i USA, hvor forskere har fulgt flere tusinde raske mennesker i mange år.

Allerede efter nogle få år så forskerne, at kolesterolet hos dem, der fik hjerteinfarkt, i gennemsnit var lidt højere end de andres. Ikke meget, men alligevel.

Da de fleste tilfælde af hjerteinfarkt opstår hos mennesker, som har forkalkninger i hjertets kranskar, og da kolesterol indgår som en af mange bestanddele i åreforkalkningen, var det nærligende at betragte kolesterolet som den egentlige årsag. Man mente, at når kolesteroltallet var for højt, så aflejres kolesterolet i arterierne.

Når et hus brænder ser man ofte brandmænd; jo større ildebrand, desto flere. Få mennesker tror dog, at det er brandvæsenet, der har sat ild til huset.

Der findes mængder af beviser på, at det heller ikke er det høje kolesteroltal, der er årsagen til åreforkalkning og hjerteinfarkt. Lad mig nøjes med at nævne de vigtigste.

For det første har man i alle obduktionsstudier fundet, at der ikke er nogen forbindelse mellem graden af åreforkalkning og kolesteroltallet. Mennesker med et lavt kolesteroltal bliver nøjagtigt lige så åreforkalkede som mennesker med et højt.

Nogle få studier, hvor man har undersøgt hjertets kranskar med røntgenstråler, har til og med vist, at åreforkalkningen bliver værre, hvis kolesteroltallet går ned, end hvis det stiger.1

For det andet viser undersøgelser, at et højt kolesteroltal kun er en risikofaktor hos unge og midaldrende mænd, og det er ikke engang tilfældet i alle lande.

Igen og igen har man desuden fundet, at et højt kolesteroltal ikke er en risikofaktor for kvinder og heller ikke for ældre mennesker af begge køn.

Mindst seks studier har til og med vist, at ældre mennesker med et højt kolesteroltal lever længst.

Andre forskere har fundet, at risikoen for hjerteinfarkt hos ældre er størst hos dem, der har et lavt kolesteroltal.

De fleste forskere har imidlertid ignoreret disse undersøgelser, eller de betragter dem som mindre afvigelser fra kolesterolhypotesen på trods af, at mere end 90% af dem, der dør af hjerteinfarkt, har passeret pensionsalderen.2

For det tredje kan man ikke forebygge åreforkalkning eller hjerteinfarkt ved at sænke kolesteroltallet. Det har man forsøgt i mange år, enten med diæt eller med forskellige medicinske præparater, men resultatet har været skuffende.

Lægger man alle studierne sammen og tæller hvor mange, der døde af hjerteinfarkt i behandlingsgrupperne og hvor mange i kontrolgrupperne (de der ikke fik nogen behandling), så finder man ingen forskel. Blandt dem, der fik den kolesterolsænkende medicin, var den totale dødelighed til og med lidt større.3

De nye kolesterolsænkende præparater statinerne gav kolesterolkampagnen vind i sejlene. For første gang har det været muligt at mindske både hjertedødeligheden og den totale dødelighed, i hvert fald hos patienter der allerede har haft et hjerteinfarkt.

Statinernes effekt har imidlertid intet med kolesterolsænkningen at gøre. Det bedste bevis er, at det ikke spiller nogen rolle, hvor meget man sænker kolesterolet.

Effekten er den samme, hvad enten man sænker kolesterolet med 40 procent, eller man blot sænker det så lidt, som man gjorde med de gamle ineffektive præparater. Forklaringen er, at statinerne har en lang række andre effekter, der gør mere nytte end kolesterolsænkningen.

Medicinalindustrien har simpelthen haft et utroligt held med sig, da de fandt en substans, der gjorde nytte og samtidig sænkede kolesteroltallet.

Men statinernes effekt er vildt overdrevet. I reklamerne og i de medicinske tidsskrifter står der, at statinbehandling mindsker risikoen for hjerteinfarkt med 30-40 procent. Det er man kommet frem til ved at sammenligne den procentuelle forskel mellem risikoen hos behandlede og ikke-behandlede.

I de fleste statinstudier finder man for eksempel at dødeligheden i hjerteinfarkt efter 5-6 års statinbehandling er omkring 5 procent, mens den hos ikke-behandlede er omkring 7.5 procent.

Gevinsten ved behandling er således blot 2.5 %, men da tallet 2.5 % ikke lyder særligt imponerende, anvender man i stedet tallet 33 %. Det er også korrekt, fordi gevinsten på 2,5 % er en tredjedel af 7.5 %, altså 33 %.

Man kunne i stedet sige, at chancen for ikke at dø af hjerteinfarkt efter 5-6 år uden behandling er 92.5 % (100 minus 7.5), og at man kan forbedre sin chance til 95 % (100 minus 5) ved at tage et statinpræparat hver dag i 5-6 år.

For at kunne vise at denne beskedne effekt ikke er et udslag af tilfældigheder har det været nødvendigt at eksperimentere med mindst 5.000 patienter Til sammenligning kan det nævnes, at man kun behøvede ti patienter for at overbevise verden om at penicillinet var effektivt.

Desuden gælder det kun for mænd, som allerede har haft et hjerteinfarkt eller som løber en særlig høj risiko, fordi de for eksempel har for højt blodtryk, vejer for meget eller ryger. Ingen behandlingsstudier har haft held til at mindske dødeligheden hos kvinder4 eller hos raske mænd, hvis eneste ”fejl” er et højt kolesteroltal.

I det allerførste statineksperiment, EXCEL, som netop omfattede denne kategori, var dødeligheden i behandlingsgruppen til og med højere end i kontrolgruppen. Eksperimentet blev imidlertid afbrudt allerede efter et år med det argument, at man blot ville se, om forsøgsdeltagerne fik bivirkninger af medicinen, og det havde forskerne nu vist, at de ikke gjorde.5

Nytten af statinbehandling hos ældre mennesker er også tvivlsom, fordi der i PROSPER-studiet, en undersøgelse, der kun omfattede personer over 70 år, ganske vist var færre, der døde af hjertekarsygdomme, men til gengæld flere, der døde af kræft, så den samlede effekt på den totale dødelighed var plus-minus nul.6

Tilhængere af kolesterolkampagnen vil sikkert indvende, at statinbehandling ikke blot mindsker risikoen for at dø af hjerteinfarkt, den forebygger også ikke-dødelige hjerteinfarkter og slagtilfælde.

Man kan til og med forbedre den effekt en smule ved at øge statindosen otte gange. Det har man fornylig vist i flere nye eksperimenter.

Men dødeligheden var den samme, hvad enten man gav den normale dosis eller den otte gange højere dosis. I stedet for at dø af en sygdom i karsystemet døde patienterne af noget andet.

Når en medicinsk behandling kun er i stand til at mindske dødeligheden en lille smule eller slet ikke, er det bydende nødvendigt at analysere bivirkningerne.

Mange overlever nemlig et hjerteinfarkt eller et slagtilfælde uden bestående mén, mens nogle af de bivirkninger, der kan optræde efter statinbehandling, er nok så alvorlige.

Kolesterol er en vigtig bestanddel i alle cellevægge og nervetråde, det er forstadiet til galdesyre og en række livsvigtige hormoner; det anvendes ved kroppens produktion af D-vitamin, og et højt kolesteroltal beskytter mod infektionssygdomme.

Kolesterolmolekylen er så vigtig, at de fleste celler i kroppen selv er i stand til at syntetisere den, og syntesen er under skarp kontrol. Den mængde, vi selv producerer hver dag, er 4-5 gange større end den mængde, vi får ind gennem maden.

Spiser vi for lidt, øger kroppen sin egen produktion, og hvis maden er rig på kolesterol, går produktionen ned. Det er derfor, det er så svært at sænke kolesteroltallet med diæt, og man kan med god grund have mistanke om, at det ikke er problemfrit at blokere kolesterolsyntesen med medicin.

Allerede for 4-5 år siden blev Bayer tvunget til at inddrage sit statinpræparat, fordi nogle af patienterne døde af rhabdomyolyse, en muskelsygdom der ødelægger nyrerne, fordi de ikke kan klare at udskille de syge musklers affaldsprodukter.

Indtil i dag er mere end 100 mennesker døde efter anvendelse af Bayers statin. Også de andre statinpræparater kan resultere i rhabdomyolyse, men det sker, så vidt man ved, mere sjældent. Hvor mange, der overlevede og som nu får dialysebehandling eller som har fået en ny nyre er aldrig blevet oplyst.

Grunden til rhabdomyolyse er, at statinerne ikke blot blokerer kolesterolsyntesen, men også syntesen af coenzym Q10, en nødvendig substans for alle cellers energiproduktion. Den er særlig vigtig for organer, der bruger megen energi, for eksempel musklerne, og den almindeligste bivirkning ved statinbehandling er da også muskelbesvær.

I forsøgsrapporterne hedder det, at muskelbesvær opstår hos mindre end 1 procent, men det tal er sikkert alt for lavt. I en undersøgelse af 22 professionelle idrætsfolk som fik statinbehandling på grund af familiær hyperkolesterolæmi, en arvelig abnormitet af kolesterolstofskiftet som leder til meget høje kolesteroltal, afbrød 16 (73 %!) behandlingen på grund af muskelproblemer.

7 Idrætsfolk på topniveau er sikkert mere følsomme for muskelsymptomer end andre, ligesom selv milde symptomer kan være tuen, der vælter læsset hos gamle mennesker med nedsat muskelkraft.

Hjertet er også en muskel og er derfor følsomt for Q10-mangel. Patienter med hjerteinsufficiens (svag hjertemuskel) har for eksempel lavt Q10 i blodet og mange behandlingsstudier har vist en klar forbedring, hvis patienten behandles med Q10.

Man har også vist, at statinbehandling mindsker Q10 i blodet. Denne bivirkning er ikke beskrevet efter statinforsøgene, men det kan skyldes, at man inden starten har udelukket alle patienter med hjerteinsufficiens.

Kolesterol er nødvendigt for, at nerveceller og nervetråde skal kunne fungere normalt. Man har således fundet at aggressive og deprimerede mennesker og mennesker med mentale forstyrrelser i gennemsnit har lavere kolesterol end andre.

Lavest er det hos dem, der fødes med Smith-Lemli-Opitz´ syndrom, en medfødt defekt i kolesterolsyntesen. De fleste er dødfødte, men de, der overlever, har alvorlige misdannelser af hjernen og er ofte imbecile. Det kan derfor ikke overraske, at kolesterolsænkning kan lede til bivirkninger fra nervesystemet.

Irritabilitet, selvmordsimpulser og aggressiv opførsel er nogle bivirkninger. Andre er impotens, hukommelsestab, smygende demens, samt brændende smerter og lammelser i benene, såkaldt perifer neuropati.

Et dramatisk eksempel er Duane Graveline, amerikansk astronaut og medicinsk forsker, som pludselig mistede sin hukommelse. Han genkendte hverken sin kone eller sit hus, og alle de kundskaber som han havde erhvervet efter at han forlod skolen var borte.

I sin bog ”Lipitor, Thief of Memory” spørger han læseren: ”Kunne du tænke dig at være ombord på det fly, hvor piloten får hukommelsestab på grund af statinbehandling?”

Mange dyreforsøg har vist, at statinbehandling fremkalder kræft efter doser, der ligger nær dem, man anvender hos mennesker.8 Det er også hvad man har set i de kliniske forsøg. PROSPER-studiet af gamle mennesker er allerede nævnt.

I et andet studie fik 13 statinbehandlede kvinder brystkræft, mod kun en kvinde i den ubehandlede kontrolgruppe.9 Hudkræft er også set i øget omfang, dog ikke med statistisk sikkerhed. Men hos mennesker varer det normalt mange år, før man ser effekten af kræftfremkaldende stoffer.

I et af statinstudierne havde man fulgt patienterne i ti år og forsøgslederne deklarerede at selv så lang tids statinbehandling ikke resulterede i kræft. Det gør ti års rygning heller ikke.

For nylig viste det sig at 20 af 52 kvinder, som havde fået statinbehandling under graviditeten, havde født børn med deformiteter; nogle af dem værre end dem, man så efter neurosedyn.Ud over defekte arme eller ben havde flere af børnene også misdannelser af hjernen.10

Ganske vist frarådes kvinder at tage statiner under graviditeten, men det er ikke alle graviditeter, der er planlagt, og det er heller ikke alle mennesker, som læser det, der står med småt. I dag behandles de fleste med familiær hyperkolesterolæmi automatisk med statiner lige fra tidlig barndom.

Man kan derfor regne ud, at alene i Danmark vil hundredevis af kvinder hvert år have risiko for at få et misdannet barn, hvis de ikke er opmærksomme.

De fleste af de nævnte bivirkninger er ualmindelige eller sjældne, men vil de også være det, hvis vi giver en otte gange højere dosis, som amerikanske forskere allerede har anbefalet?
Det er også tvivlsomt, om bivirkningerne virkelig er så sjældne, som det påstås. I mange af de kliniske statinstudier har man udelukket op til en tredjedel af de patienter, man oprindeligt havde tænkt skulle indgå.

Man har for eksempel ekskluderet patienter, som tidligere har fået bivirkninger efter statinbehandling, patienter med dårlig hjertemuskelfunktion, patienter med kræft eller andre alvorlige sygdomme samt patienter, som man af en eller anden grund mistænkte for ikke at kunne gennemføre behandlingen uden nærmere forklaring.

Det er altså meget mere robuste patienter, man har studeret i sammenligning med dem, læger normalt ser i deres konsultation. Det faktum, at næsten en tredjedel af alle patienter, som ordineres statiner, standser behandlingen, taler også for at statinerne ikke er så uskyldige.

Mange bivirkninger opdages først efter et nyt præparat er blevet indført i den kliniske hverdag, og der er derfor en stor risiko for, at hyppigheden undervurderes.

Statiner anvendes først og fremmest til behandling af ældre. Hukommelsestab, kræft, svage muskler og hjertesvigt kan derfor let opfattes som en naturlig følge af alderdom.

Læger er heller ikke så flittige til at anmelde bivirkninger. En forespørgsel blandt de praktiserende læger i den amerikanske stat Rhode Island viste for eksempel, at de alvorlige bivirkninger, som var blevet rapporteret til myndighederne i løbet af et år, kun udgjorde en procent af dem, lægerne i virkeligheden havde observeret.11

Hvad skal man så gøre, hvis man tilhører den del af menneskeligheden, som løber en særlig stor risiko for at få hjerteinfarkt eller slagtilfælde? At tage en medicin bare for at få en anden diagnose på dødsattesten er en dårlig løsning. De fleste foretrækker formodentlig også at dø af hjerteinfarkt i stedet for af kræft, eller noget, der er endnu værre.

Rådet er enkelt, men ikke altid så let at følge. Hold dig i rimelig god form, bliv ikke alt for tyk (et par ekstra kilo er ikke så farligt), lad vær med at ryge, undgå stress og nyd livet. Og bryd dig ikke om advarslerne mod animalsk fedt - spis flæskestegen med god samvittighed.

Der findes et uendeligt stort antal videnskabelige studier, der har vist, at animalsk fedt heller ikke forårsager åreforkalkning eller hjerteinfarkt.

Den, der kun har læst hvad kolesterolkampagnens velbetalte tilhængere har skrevet om dette, vil sikkert tro, at jeg ikke er rigtig klog. Gå i så fald til www.thincs.org, hjemmesiden for en international gruppe af uafhængige læger, forskere og videnskabsjournalister, eller til www.ravnskov.nu/dacholesterol. Begge steder findes der talrige links til kritiske artikler om kolesterol, kost og statinbehandling.

Bestil bogen Kolesterol Myter og realiteter her 

Til orientering afholder Uffe et seminar over emnet i Farum fredag 24 October 2008
/shop/Foredrag-Myter-om-Kolesterol.asp

Uffe Ravnskov, dr. med, docent,
Forfatter til bogen The Cholesterol Myths
www.ravnskov.nu/dauffe

1. Ravnskov U. Is atherosclerosis caused by high cholesterol? Quart J Med 2002; 95: 397-403.
2. Ravnskov U. High cholesterol may protect against infections and atherosclerosis. Quart J Med 2003;96:927-34.
3. Ravnskov U. Cholesterol lowering trials in coronary heart disease: frequency of citation and outcome. BMJ 1992;305: 15-19.
4. Walsh JME, Pignone M. Drug treatment of hyperlipidemia in women. JAMA 2004;291:2243-52.
5. Bradford RH og andre. Expanded Clinical Evaluation of Lovastatin (EXCEL) study results. I. Efficacy in modifying plasma lipoproteins and adverse event profile in 8245 patients with moderate hypercholesterolemia. Arch Intern Med. 1991;151:43-9.
6. Shepherd J, og andre. PROspective Study of Pravastatin in the Elderly at Risk. Pravastatin in elderly individuals at risk of vascular disease (PROSPER): a randomised controlled trial. Lancet 2002;360:1623-30.
7. Sinzinger H, O’Grady J. Professional athletes suffering from familial hypercholesterolaemia rarely tolerate statin treatment because of muscular problems. Br J Clin Pharmacol 2004;57:525-28.
8. Newman TB, Hulley SB. Carcinogenicityof lipid-lowering drugs. JAMA 1996;275: 55-60
9. Sacks FM og andre. The effect of pravastatin on coronary events after myocardial infarction in patients with average cholesterol levels. N Engl J Med. 1996;335:1001-9.
10. Edison RJ, Muenke M. Central nervous system and limb anomalies in case reports of first-trimester statin exposure. N Engl J Med 2004;350:1579-82.
11. Scott HD og andre. Rhode Islands physicians´ recognition and reporting of adverse drug reactions. R I Med J 1987;70:311-316.
 

 


Jeg værdsætter, at du vil besøge min side og læse denne artikel. Hvis du kan lide artiklen, så klik på DEL nedenunder så vi sammen kan sprede budskabet.

 Jeg elsker, når folk kommentere på mine artikler, så brug formular nedenunder.

Kom med din kommentar

Navn:*
E-mail:*
Kommentar:*
5 + 6 =*

Kommentarer:

Per Ebert skrev denne kommentar:
11-12-2010 19:48:43

Jeg har læst hele din bog. Den har forandret hele mit syn på den rådgivning jeg har modtaget hos lægen.
Lægen vil ikke rådgive eller forklare, men udlever kun Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Så er hun fri for ansvar.
Elendigt system 5 min til en samtale. Købte din bog da jeg var i kolesterol behandling og fik bivirkninger som ingen havde oplyst om.


Ulla Nielsen skrev denne kommentar:
08-01-2011 16:32:16

Jeg er igang med at læse din bog. Fik blodprop i hjertet i sommer og tre stents sat ind. iNTET TAB AF HJERTEMUSKLENS KRAFT. Dog et meget højt kolesteroltal som jeg ikke kan få ned.Med 40 mg simvacop er den på 9-10 Lægerne vil tvangs sænke den og jeg kan ikke merer, har haft ufattelige smerter i lårmuskler og stærke sviende smerter over lænden. Prøvede et andet middel men fik meget kvalme. Så nu er jeg stoppet. Lægerne får mig til at føle mig som en kvinde der har lagt hovedet i gilotinen og lige så godt kan kappe snoren nu.Jeg dør alligevel inden længe hvis jeg ikke sænker kolesteroltallet. Jeg var meget angst men fik så købt din bog.Jeg tåler dog godt Plavix og hjertemagnyl som jeg får hver dag. Mit blodtryk er bedre nu efter stents blev sat ind. ca 140/ 85-90 Min puls har dog overslag ind imellem og er kun 59-68 det svinger. Er begyndt at tage Vasovital mod kolesterol har købt B vitaminer og Husk loppefrøskaller har dyrket motion i nu 3 mdr, dog vil gerne øge antallet af dage jeg træner. har tabt 9 kg og mangler at atbe 8 kg Rr en travl selvstændig erhvervsdrivende kvinde midt i halvtredserne og var meget stresset, da familien er meget afhængig af min indsats og indtjening,da min mand er blevet handicappet. Jeg modtager gerne og med megen glæde et rød fra dig. De varmeste hilsener fra Ulla Nielsen


Annie Vestergaard skrev denne kommentar:
08-03-2011 14:20:20

Jeg har også læst bogen, men der er vel forskel på om det er selve kolesterolet eller om det er triglycerid. Mit triglycerid er 2,1 og min læge siger det skal ned under 2, helst længere ned. Jeg får statiner 40 mg, men det vil ikke ned under 2. Jeg får at vide, at når triglycerid er over 2 er der stor risiko for at få blodprop i hjertet eller i hjernen. Vil meget gerne høre hvad kommentarer du har til det. Mange hilsner Annie


Vis alle kommentarer

S.R. skrev denne kommentar:
30-08-2011 17:43:18

Da det blev "moderne" i 90'erne, at læger nærmest pr. automatik checkede kolesteroltal, viste det sig, at mit lå på ca. 10-11 total. Triglycerid normal.
Kostomlægning ændrede intet. Først fik jeg Bezalip - eefter flere års brug fik jeg diffuse fysiske symtomer, som jeg ikke fandt nogen forklaring på. Da jeg fandt på at google på engelsk fandt jeg en enkelt amerikaner med samme symptomer. Han åd også Bezalip. Efter et par måneders seponering, var alle mine symptomer væk. Siden har jeg prøvet Lipitor og Simvastatin med en bivirkning, jeg aldrig havde hørt om. Ufarvet (næsten hvid) afføring. Jeg gav det en chance og prøvede 3 gange. Samme resultat. Derefter stoppede jeg og indberettede den 100% sikre bivirkning.
Jeg fandt på nettet nogle andre præparater mod forhøjet kolesterol, og min læge ville godt udlevere dem, men nægtede at måle mit kolesteroltal. Så havde jeg ikke lyst til at prøve, når man ikke kunne kontrollere virkningen.
Senere har jeg læst, at kolesterol er vigtig for dannelsen af galde - og at statiner nedsætter galdeproduktionen, så det med den "blege" afføring passer måske meget godt - men er ikke nævnt som en mulig bivirkning.
Jeg er en kvinde i folkepensionsalderen, nu gider jeg ikke at bekymre mig om kolesterol længere! Har iøvrigt læst den engelske udgave "Cholesterol Myths", og det var en stor trøst.


Ingelise Bjerremann skrev denne kommentar:
12-10-2011 18:53:28

Jeg er ret skeptisk med hensyn til at være "prøveklud" af div. piller, jeg undrer mig over den opmærksomhed der er omkring kolesterol tallene og ved ikke noget om i hvilken alder dette miskmask starter? Jeg synes det er en interessant artikel!


Dorthe Holmberg skrev denne kommentar:
27-10-2011 15:39:20

Hej Uffe.
Tak for artiklen. Jeg bliver medicinsk behandlet for slidgigt og middelsvær depression. Tabte mig voldsomt efter skilsmisse, hussalg m.m. Efterfølgende i behandling for for højt kolesterol, 9,7 - 7,4 . Fik mange bivirkninger og måtte stige i anden medicin. På trods af, jeg aldrig har haft fidus til kolesterol-hysteriet, har jeg nu været igennem 4 forskellige kolesterol-behandling. Jeg har lovet mig selv, at jeg ikke rører det skidt igen. Har netop en forestilling om, at kroppen i de fleste tilfælde af sygdom går ind og rydder op og behandler selv. At jeg må finde mig i den anden medicin (Methadon, Pinex, Gabapentin, og Efexor) er voldstomt nok for mig. Men den er nødvendig. OG jeg elsker både æg, flæskesteg og alt det andet, der gør livet værd, at leve.
Hilsen Dorthe Holmberg, Skælskør


Clausen Hanne skrev denne kommentar:
06-03-2012 16:55:21

jeg undre mig om det er derfor jeg har så helvedes ondt i anklerne jeg har fået pillerne i 3-4år.


Steen Madsen skrev denne kommentar:
10-03-2012 08:58:01

Min viden gennem 38 år som alternativ behandler om kolesteroltallet er at man i kosten får lige meget animalsk og vegatabilske fedtstoffer for at de kan omsættes i kroppen, og at man har en venfungerende galde, som kan nedbryde overfladespændingen op fedtstofferne, så enzymerne kan spalte dem. Læs min hjemmeside:www.sund-viden.dk


Olav B. Hessellund skrev denne kommentar:
28-03-2012 14:51:21

Har med stor interesse læst Uffe Ravnskovs artikler og hørt hans foredrag på YouTube, og det har virkelig givet mig noget at tænke over.
Begyndte at tage Simvastatin for 1½ år siden, da jeg var 65 år. Har siden erfaret hukommelsessvigt, dobbeltsyn og på det seneste en ejendommelig følelse i benene - ikke smerter, men en slags kraftesløshed. Har ellers haft et godt helbred hele livet.
Er nu begyndt på at dyrke mere motion og omlægge nogle af mine kostvaner (har med glæde noteret mig, at rødvin i moderate mængder ikke er skadeligt, druer af typen Cabernet Sauvignon skulle være bedst).
Om mine symptomer skyldes medicinen, kan jeg selvfølgelig ikke vide med 100% sikkerhed, men at der er et sammenfald i tid, er uden for enhver tvivl.Yrsa andersen skrev denne kommentar:
30-05-2012 20:52:14

Jeg er lige holdt med Simvastatin,har stærke smerter i overarme og led venstre nakke ,hals og laarmuskler forrige nat, kunne jeg ikke bøje mine arme og drikke vand, for at tage smertestillende tbl,kan næsten ikke komme ud af sengen.Har ellers været frisk løber,dyrker yoga,svømmer,sumba og gaar mange lange ture.Har taget tbl.i 8 maaneder.Jeg fortsætter med det hele men det gør nas,det det tager 1 time eller mere ar komme igang om morgenen. Jeg faar fys behandling,men tror ikke jeg tør tage andre mærker. Jeg er gaaet paa skrap kur ,har altid spist grønt og fisk flere dage om ugen.vejer 5kg for meget ,det haaber jeg at faa ned inden 3 maaneder,da der skal tages nye prøver.Det har nedsat mit D vitamin,det kan ogsaa være et af bivirkningerne ved simvastatin,frygter for hvor slemt det er at komme ud af sengen i morgen,det er rimeligt om dagen,det forhindre ikke mine gøremaal, men det kan gør ondt. Hilsen Yrsa Andersen


steffen rasmussen skrev denne kommentar:
14-06-2012 16:32:37

Hvis I øsnker at sænke jeres kolesteroltal kan i prøve en vegansk kost, det skulle virke ret godt - bare sørg for at kosten er høj på kulhydrater og lav på fedt.


Ellen Skovhede Jensen skrev denne kommentar:
18-11-2012 09:35:18

Jeg er meget begejstret for det jeg har læst. Jeg kan slet ikke tåle de forskellige mediciner der skal sænke kolesteroltallet, bliver svimmel, får ondt i leddene, og får kvalme. Så jeg har heltpet medicin, og har det fint, uden.


ulla andreasen skrev denne kommentar:
22-11-2012 16:36:29

Tak for den spændende og skræmmende læsning!
Jeg har selv prøvet ALLE former for kolesterolnedsænkende medicin, men måtte stoppe grundet mange bivirkninger.
Findes der noget effektivt naturmiddel eller andet som kan sænke mit kolesterol?
Jeg er nemlig noget urolig, da det er mit eget valg at stoppe medicinen.
Jeg er slank,tager loppefrøskaller 2 gange dagligt, motionere 2 gange om uge (løb), og spiser sundt.
Jeg tager gerne imod gode råd.


tommy bogs skrev denne kommentar:
19-04-2013 14:31:46

goddag jeg har fået en scaning som viser lidt plaque ogfor tykke åre.. lægen vil behandle med atovas statin hvad vil du foreslå at jeg gør? jeg spiser ret sundt er holdt med at ryge drikker modorat kan du venligst give mig nogle råd VH Tommy Bogs


kis skrev denne kommentar:
24-07-2013 07:37:39

for mig var læsning af din bog en åbenbaring. - efter 2 blodpropper (1 ved hjertet 94 og 1 i hø.øje med blindhed til følge 2012)fået simvastatin med utallige bivirkninger, spec. øgede led- og muskelsmerter - er kronisk smertept i forvejen. - Ophold med statiner 2 mdr (efter læsning) bivirkn. forsvandt. fulgt pia birks kostvejl. HDL steg alligevel til 3,9 nu i atorvastatinbeh. med en øgning af talrige bivirkninger.- agter nu igen at standse statinbeh. trods de 2 blodpropper - det kniber især med gangfunktionen (svømmer x 2 ugl. + varmevandstræn.,stavgang +gym.)Er 75 år,ikke overvægtig,brystkræft i 86.
Vil gerne opnå bedst mulig livskvalitet i mine sidste år og le lidt mere.
Tak for artiklen - har Du et godt råd? v.h. kis


kis skrev denne kommentar:
24-07-2013 08:56:23

P.S. Undskyld - det var selvfølgelig LDL, der steg til 3.9, HDL var steget 0,1,hvilket jo var godt.
Samlet kolesteroltal ved påbegyndelse af statinbehandling efter 2. blodprop var 5,3. v.h.kis


Martha Bech Hansen skrev denne kommentar:
25-07-2013 00:40:04

Når lægen siger, at man ikke kan mærke, om man har for højt kolesterol, men kun med en blodprøve fået det konstateret, om det er for højt eller for lavt. Har taget Simvastatin Actavis 40mg,i 15 måneder, og aldrig i mit liv har jeg været så syg som lige nu, efter at jeg begynte at tage medicin for højt kolesterol, jeg er fra årgang 1946,har konstante smærter i muskler, har kvalme, har også nogengange haft opkastninger, for mig er det, det rene giftstof som jeg indtager, det er gået ud over mit syn også, siden jeg begynte at tage denne medicin, så nu overvejer jeg, ganske enkelt at holde op med at tage denne giften i mig, som jeg har taget i 15 måneder, vil absalutt ikke være nogen prøvekanin for kolesterolfirmaer.


Martha Bech Hansen skrev denne kommentar:
25-07-2013 00:47:20

Glemte at skrive, om at jeg har utallige gange, også har haft blod og urinbetendelse, er lige i dag færdig med at tage nr 4 kur af antibiotika, og det har jeg sagt til min læge om, at det er kommet efter at jeg begyndte at tage kolesterol medicin


Poul Erik Christensen skrev denne kommentar:
10-09-2013 10:23:37

Hej !
Mit LDL 3,4 HDL 2,0 Triglycerid 0,93, jeg er årgang 1944 og har det godt.Min læge syntes jeg skal tage Simvastatin 20mg,er det nødvendigt efter jeres mening?


kristian skrev denne kommentar:
30-12-2013 19:19:48

har forhøjet kolesterol har prøvet 3 forskallige piller med stetiner følte mig rask før ,blev syg i flere år af pillerne ,har opdaget at det var pillerne der gjorde mig dødelig syg.og er nu holdt op med at tage dem og fik det rigtigt godt igen,hilsen kristian


Peer Vesterager skrev denne kommentar:
18-02-2014 18:06:41

Har også prøvet Sivastin, mine levertal blev forhøjet og det fik jeg tabletter for. Har nu kvittet begge præparater, og har det meget bedre.


Inge Hansen skrev denne kommentar:
08-04-2014 18:21:14

I Kommentarerne til din artikel, hvor jeg læser om forsk. bivirkninger (nogle har jeg selv oplevet) ser jeg ingen, der har haft høretab, som jeg har haft. Stærkt høretab, forvrængninger af lyde og tinnitus, som gjorde livet forfærdeligt, indtil jeg ophørte med Zarator. Efter 3-4 dage kunne jeg høre igen og efter yderligere 3-4 måneder var forvrængningerne og tinnitus væk. I øjeblikket tager jeg ikke statiner.
Er der ingen andre, der kender til disse bivirkninger?


Grethe skrev denne kommentar:
26-05-2014 18:44:58

Meget inspirerende og oplysende artikel....Tak


niels aage hansen skrev denne kommentar:
10-06-2014 20:06:24

nogle måneder efter jeg begyndte at tage actavis simvastatin 40 mg fik jeg konstateret epilepsi (2 tilfælde af grand mal) jeg ved ikke om der er nogen forbindelse med tabletindtagelsen og epilepsien, som bl.a. har medført, at jeg er frarådet at køre bil, hvilket har medført store konsekvenser.Simvastatin 40 mv. er ordineret mig af min læge p.g.a. lidt forhøjet totalkolesterol.


Christina skrev denne kommentar:
19-08-2014 07:00:37

Jeg er stoppet med Simvastetin. Jeg vil ikke at være syg pga medicin! Jeg satser nu, og jeg spiser lidt HUSK hver dag samt kanel på min morgenmad. Begge disse er let kolesterolnedsættende. Så lader jeg ellers Vor Herre råde! Måske et sats, men jeg synes at alt tyder på, at statiner gør mere skade end gavn!


hanne jørgensen skrev denne kommentar:
14-10-2014 13:51:50

hvorfor sender i ikke denne undersøgelse ud
til alle læger i landet ??
de siger jo alle at det ikke er godt at have for højt tal, er lige selv blevet cheket, og mit ligger på 7 og det er for højt, siger min læge venligst hanne


Rene Andersson skrev denne kommentar:
10-12-2014 13:19:46

Jeg bor sammen med en Jente der skulle have det familiær Hyperkolesterolæmi, hun har været på statiner i mange år jeg har været sammen med jenten min siden 2007 og har set en ænding i hendes tilstand, hukommelsen bliver dårligere og dårligere og så er det det med musklerne, i øjeblikket er det ryggen der er problemet, så armen, benet det skifter hele tiden, kommer som et lyn fra en klar himmel og aftager så langsomt.
Jenten min var på 3 medisiner da jeg lærte hende at kende og hun er stoppet med de 2 helt og har netop været til lægen, og fortalt om alle bivirkner der er med de piller hun spiser "Statiner" men lægen tror ikke det er pillerne der er årsagen, jenten min forlange et blive sendt til en expert vedr. ryggen og fik lov at stoppe med at tage medisinen frem til udgangen af januar hvor hun så skulle komme tilbage til lægen og få taget en masse blodprøver.
Men er det ikke bedre at stoppe helt med at tage disse statiner ?
Er der nogen her der ved om de bivirkner som hun har fået forsvinder og om hun kommer tilbage til normalt igen, hvad med hukommelsen bvliver den normal igen.
Og hvad er et højt kolesterol tal??


Marlene Amsler skrev denne kommentar:
13-09-2015 09:48:44

Tak for den gode artikel. Jeg er en kvinde på 74 år og har i et par år fået Simvastatin Orion 20 mg. Siden sidste september har jeg været syg med forskellige smerter i musklerne i over kroppen og på halsen. Jeg har også tit lige som underlige stramninger i benene. Ligeledes har næsten konstant hovedpine og på den venstre side af hoved tit paræstesier. Har været på hospital og blev undersøgt på kryds og tværs og med flere forskellige scanninger uden de kunne finde årsag til min dårligdom. Jeg harpet simvastatinen nu. Jeg er ikke bange for en hjerteinfarkt, da mit hjerte ikke fejler noget, men jeg er lidt bekymret for et slagtilfælde. Jeg vil nødig ende som grøntsag.


Kirstine Jensen skrev denne kommentar:
07-10-2015 16:15:29

Jeg har også fået simvastin. Man får da så mange bivirkninger, at man slet ikke føler sig som et helt menneske. Nu er de også begyndt på nye piller mod blodsukker, som jeg tog i en uge, og har det rigtig dårligt.
Det er som en pengemaskine med al den medecin. Bare man kunne få noget alternativ i stedet for. Vi lever sundt, og alsidig, så må vor herre om resten. Hat ellers lige hørt i en udsendelse i Tv at man lever længere med et højt kolesterol, end et lavt. Bla andet med Carste V Hansen.


Yvonne Braskø skrev denne kommentar:
06-02-2016 09:07:31

Dejligt at høre, at det ikke kun er mig der har flere af de nævnte bivirkninger, ved brugen af kolesterol sænkende medicin. Jeg syntes jeg bliver mere psykisk sårbar, er der mon andre der har den bivirkning.......


inge-lise skrev denne kommentar:
10-02-2016 16:44:24

er selv stppet med kolesterol medicin efter over 20 års problemer med alle bivirkningerne. hurra hvor har jeg det godt og et eller andet skal vi jo dø af.heller 10 for tidligt end 10 år mere i helvede.


henny hansen skrev denne kommentar:
26-07-2016 17:33:10

Godt nok en spændende gang læsning. Jeg fik linket tilsendt af en veninde, for jeg er holdt op med at tage Simvastatin, i samråd med min læge, fordi jeg havde ondt i led og var følsom for berøring og tryk og slag på arme og ben. mit niveau gik først op og gik så pænt ned, da jeg stoppede med rødt kød, spiste masser af grønt og groft brød og dyrkede masser af motion. Nu er det mere moderat, og jeg er begyndt med Cholessin (rød gærris med naturligt kolesterol) et naturlægemiddel. Samtidig tager jeg Q 10 og en alm. vitaminpille med magnesium. Gode råd og vejledning modtages med tak. Hilsen Henny


arne skrev denne kommentar:
25-02-2017 16:07:06

Glimrende artikel/kommentar Uffe Ravnskov - tak. Skulle lige til at tage den første Simvastatin, gr. min yngre læges pres og anbefaling dertil. Men erfaringer med læger gennem et langt liv - er 71 - medførte at jeg lige ville studere bivirkningskommentarer, da jeg tidl. har bemærket visse skriverier om uheldige/meget uheldige sideeffekter af de kolesterolsænkende midler, så nu lader jeg pillerne ligge. Mit kolesteroltal er kun lidt højere end anbefalet, og jeg har aldrig haft hjerteproblemer trods en mangeårig (dvs. gennem mere end 20 år) mindre mislyd i hjertet ved de sædvanlige undersøgelser. Venligst
AJ


Irene Pedersen skrev denne kommentar:
13-09-2017 10:27:05

Jeg synes din artikel er FANTASTISK, og jeg er blevet meget klogere med din grundige udredning af problematikkerne omkring kolesterolen. Jeg har lige haft lange diskussioner med både hjertelæge og egen læge, som synes jeg skal have kolesterolsænkende medicin, men jeg fravalgte det. Din artikel bekræfter mig i, at min beslutning er rigtig.


Kom med din kommentar

Mest læste i Helse

Gode tilbud og økologiske produkter - besøg vores shop

Go left in offers Go right in offers
Alun.dk Hestetangsvej 58 3520 Farum info@alun.dk
Sitemap Kontakt Om Alun.dk Persondatapolitik Betingelser Smiley